Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Poslední přidaná fotografie

Datum a čas

Dnes je pondělí, 6. 12. 2021

Navigace

Obsah

Obnovení provozu mateřské školy

Jsme rádi, že Vám můžeme oznámit obnovení provozu naší mateřské školy, a to od 18.5.2020. Snažíme se pro děti i pro naše zaměstnance zajistit bezpečné prostředí, a proto se provoz mateřské školy bude řídit zvýšenými hygienickými pravidly, která doporučilo Ministerstvo školství. Žádáme všechny rodiče, aby tyto stanovené podmínky dodržovali.

Seznámení s podmínkami provozu mateřské školy do konce školního roku 2019/2020

Na základě doporučení MŠMT stanovuje ředitelka školy tyto podmínky pro provoz mateřské školy:

 1. Cesta do mateřské školy a z mateřské školy

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

 

 1. Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou
 • Před školou nesmí docházet ke shromažďování osob.
 • Je nutné dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).
 • Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.

 

 1. Vstup do mateřské školy, předávání dítěte
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit. Toto se týká jak dospělé osoby, tak dítěte.
 • Do mateřské školy vstupuje s dítětem jedna doprovázející dospělá osoba, která má zakrytá ústa a nos ochrannou rouškou a v prostorách mateřské školy se zdržuje pouze po nezbytně nutnou dobu.
 • Dítě přichází do školy vždy pouze v doprovodu dospělé osoby.
 • Po vstupu do mateřské školy doprovázející osoba i dítě použijí dezinfekci na ruce, která je přístupná u vchodu do školy.
 • Po přezutí a převlečení učitelka změří tělesnou teplotu dítěte bezkontaktním teploměrem.
 • Pokud má dítě zvýšenou tělesnou teplotu i při druhém kontrolním měření nebo vykazuje jakékoli známky infekce dýchacích cest, nebude do školy přijato a rodič (doprovázející osoba) musí s dítětem odejít.
 • Pokud víte, že Vaše dítě trpí alergií, která se projevuje jako infekce dýchacích cest, a dítě má aktuálně zdravotní obtíže vyvolané touto alergií, je nutné doložit tuto skutečnost potvrzením pediatra nebo jiného odborného lékaře. Bez tohoto potvrzení nebude dítě do MŠ přijato.
 • V případě, že dítě nebude mít žádné zdravotní problémy, učitelka ho od rodiče převezme a odvede nejprve do umyvárny, kde si dítě umyje ruce. Teprve pak vstupuje do třídy. Doprovázející osoba nemá do třídy přístup.

 

 1. Postup při podezření na možné příznaky COVID – 19 během pobytu v MŠ

Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit je do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice.

 

 1. Školní stravování

Školní stravování bude probíhat v nezměněné podobě při respektování zvýšených hygienických požadavků.

 

 1. Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např. 

při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.)

při protinádorové léčbě

po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně

 1. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 2. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 3. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 4. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

 1. Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny
 • Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která           s ním žije ve společné domácnosti. 
 • Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské školy s tímto vědomím.
 • Při prvním vstupu do školy podepíše zákonný zástupce dítěte tato prohlášení:
  • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví
  • dokument Seznámení s podmínkami provozu mateřské školy do konce školního roku 2019/2020
  • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) v době dvou týdnů před vstupem do školy

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské škole umožněn.

 

 1. Je zakázáno nosit si z domova do školy hračky, knížky, výtvarné potřeby apod.

 

 1. Pokud dítě nebude do mateřské školy po zbytek školního roku docházet, i když bude MŠ otevřená, bude zákonným zástupcům odpuštěno placení školného.

 

 1. Účast nebo neúčast Vašeho dítěte v předškolním vzdělávání v období od 18. 5. 2020 do 30. 6. 2020 oznamte škole ve vyplněném dotazníku (Účast dítěte v předškolním vzdělávání v období od 18.5.2020 do 30.6.2020), který je nutné předat škole nejpozději do 15.5.2020 těmito způsoby:

 

 1. naskenovaný a poslaný jako příloha e-mailem na adresu: reditel@zspridoli.cz
 2. vhozením do poštovní schránky školy
 3. zasláním poštou
 4. osobně po předchozí telefonické domluvě (730 136 617)

Tento dokument naleznete ke stažení zde:

 

Účast dítěte v předškolním vzdělávání

 

Vážení rodiče, děkujeme Vám za zodpovědný přístup a respektování uvedených pravidel. Budeme se snažit, aby se i za těchto podmínek děti do naší mateřské školy těšily.

 

V Přídolí dne 5. 5. 2020

Mgr. Jana Jarošová

ředitelka školy