Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Poslední přidaná fotografie

Datum a čas

Dnes je úterý, 19. 1. 2021

Navigace

Obsah

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

Podle opatření MŠMT ze dne 3. 4. 2020 bude letošní zápis probíhat bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců ve škole. Jakmile to situace umožní, rádi Vás ve škole přivítáme, abyste si mohli prohlédnout prostory mateřské školy.
Termín zápisu:  od 4. do 16. května 2020

Co potřebujete k zápisu?

 1. Vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
 2. Vyberte jednu z možností:
  1. Vyplněný evidenční list s potvrzením pediatra o zdravotním stavu dítěte a řádném očkování podle stanoveného očkovacího kalendáře  

        NEBO

 1. Vyplněný evidenční list, čestné prohlášení o řádném očkování a zdravotním stavu dítěte a kopii očkovacího průkazu (ředitelka školy porovná zápisy v očkovacím průkazu s povinným očkováním v očkovacím kalendáři)

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Pokud přihlašujete dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání (tj. dítě, které k 31.8.2020 dovrší pěti let), není doložení očkování povinné.

 1. Kopii rodného listu dítěte

Formuláře:

 • Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
 • Evidenční list
 • Čestné prohlášení

najdete na našich webových stránkách v sekci Mateřská škola – Zápis dětí do MŠ – Dokumenty. Najdete zde také Kritéria pro přijetí.

Vyplněné dokumenty dodejte škole v termínu od 4. 5. 2020 do 16. 5. 2020 jedním z těchto způsobů:

 1. Datovou schránkou
 2. Poštou
 3. Vhozením do poštovní schránky školy v zalepené obálce
 4. E-mailem – jen s Vaším elektronickým podpisem (nestačí prostý e-mail nebo scan)

Případné dotazy Vám sdělí ředitelka školy na telefonním čísle 730 136 617.

 

Výsledky zápisu

Při zápisu bude každému uchazeči přiděleno registrační číslo. Po obdržení Žádosti o přijetí s příslušnými přílohami vydá ředitelka školy dne 25. 5. 2020 rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) dítěte k předškolnímu vzdělávání. Výsledky přijímacího řízení budou uvedeny na vývěsce školy pod registračními čísly a taktéž na webových stránkách školy. Rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) dítěte Vám bude vydáno po telefonické domluvě s ředitelkou školy ve dnech od 27. 5. 2020 do 29. 5. 2020.

Při záporném rozhodnutí ředitelky školy se mohou zákonní zástupci proti tomuto rozhodnutí odvolat. Odvolání se podává u ředitelky školy a ta ho podstoupí Krajskému úřadu Jihočeského kraje.  

 

Dne 27. 4. 2020                                          Mgr. Jana Jarošová, ředitelka školy