Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Poslední přidaná fotografie

Datum a čas

Dnes je úterý, 7. 7. 2020

Navigace

Obsah

Celoroční plán práce školní družiny 2019/2020

 

Jsme malotřídní škola zabývající se individuálním přístupem ke každému dítěti, snažíme se o rozvoj jedinečnosti v každém žákovi a zároveň posilujeme spolupráci mezi dětmi. Věříme, že tyto hodnoty budou platné pro další život a obstojné  pro budoucí život dětí. 

 

PODZIM

ZÁŘÍ:  Téma – Naše škola je jedna komunita

- seznámení dětí (hlavně prvňáčků) se školním prostředím, s novým režimem a s novými kamarády, společně sestavujeme pravidla družiny

- seznámení dětí s bezpečností při aktivitách ve ŠD, v tělocvičně, v PC učebně, v jídelně, na školní zahradě, na vycházce

- výzdoba školní družiny

- vycházky po okolí, pobyt na školní zahradě

- učíme se bezpečnému chování na komunikacích (chůze ve skupině, čekání na ostatní žáky)

- dbáme na dodržování základních hygienických pravidel

- házíme létacím talířem

ŘÍJEN:  Téma – Barevná  příroda na nás volá

- vycházky do přírody (poznávání přírodnin, zvířat, ptáků, sběr přírodnin, stavby „domečků“ v lese)

- pohybové hry na školní zahradě a v tělocvičně

- práce s encyklopedií

- práce s přírodním materiálem (vyrábíme s pomocí kaštanů a listů)

- péče o jablečný sad, trhání jablek na uskladnění, hrabání listí, úklid zahrady

LISTOPAD:  Téma – Dobrá knížka

- návštěva školní knihovny

- beseda s dětmi na téma „Moje oblíbená knížka nebo časopis“

- literární výchova – malování, čtení a dramatizace pohádek, hádání pohádek

- rozvíjení slovní zásoby (didaktické hry, doplňovačky, křížovky, jazykolamy)

- Soutěž o nejkrásnějšího draka

 

ZIMA

PROSINEC:  Téma – Vánoce nejsou jenom dárky

- pohybové hry na sněhu 

- vycházky po okolí (vánoční výzdoba v obci)

- přírodovědné vycházky – staráme se o zvířata v zimě

- vánoční tvořivé dílny, píšeme dopis „Ježíškovi“

- vánoční výzdoba prostor ŠD, školy

- „Čertovský“ sportovní rej (míčové a pohybové hry v tělocvičně), akce určená pro obě oddělení

- divadlo s vánoční tematikou

- projektový den v ŠD – předvánoční tvoření s Kajkou Hátleovou – akce určená pro obě oddělení

- povídání o Vánocích, zvyky, tradice       

LEDEN:  Téma – Sněhohrátky

- sportovní vycházky – kluzkování, sáňkování, bobování, bruslení

- přírodovědné vycházky – staráme se o zvířata v zimě

- orientační vycházky – poznáváme lépe okolí školy a našeho bydliště

- hry na sněhu, stavby ze sněhu, sněhové bitvy

ÚNOR:  Téma – Zlaté české ručičky

- úcta ke každému povolání – význam pro společnost, představa různých povolání

- čím chci být, až vyrostu – kreslíme obrázek

- projektový den mimo ŠD (Písek – Sladovna)

- hry se sněhem

- volné hry dětí venku i v družině

- příprava na karneval  - vyrábění masek

- lidové tradice Masopust

- dárky ke dni sv. Valentýna

 

JARO

BŘEZEN:  Téma – Příroda se probouzí

- Den Země – projektový den v ŠD – obě oddělení (21.3.)

- HV – jarní zpívání (soutěž v odděleních)

- jarní úklid školy a školní zahrady

- vycházky do přírody – sledujeme změny v přírodě, kvízy o přírodě

- malujeme jarní motivy

DUBEN:  Téma – Vejce a slepice

- vycházky zaměřené na orientaci v přírodě

- velikonoční tématika, výzdoba školy, obyčeje a zvyky

- Mezinárodní den Romů (8. dubna) – akce společná pro obě oddělení – projektový den mimo ŠD

- jarní hry dětí na školní zahradě – skákání panáka, skákání přes gumu, malování křídou na zem, hry na písku, pohybové hry, míčové hry, bojové hry

- volné hry dětí na hřišti

KVĚTEN:  Téma – Sportem ku zdraví

- „Spaní ve škole“ spojené se „Setkáním absolventů naší školy“ – akce určená všem žákům školy

- vycházky do přírody

- Den matek – výroba dárku pro maminku, babičku, tetu, …

- malování křídou na chodník, jarní hry a sporty

- soutěžení  v míčových hrách (přehazovaná, vybíjená)

 

LÉTO

ČERVEN:  Téma – Prázdniny klepou na dveře

- Škola  v přírodě – týdenní pobyt plný zážitkové pedagogiky  

- Mezinárodní Den dětí – netradičně odpoledne na školním dvoře

- těšíme se na prázdniny, vyprávíme si o prázdninových plánech

- vyhodnocení celoročních akcí

 

PRŮBĚŽNÉ ČINNOSTI:

  • Příprava na vyučování – během celého školního roku pomáháme dětem s domácími úkoly, vysvětlujeme nejasnosti, ptáme se po porozumění vykládané látky. Společně také využíváme znalostí, které děti nabyly během vyučování v jednotlivých předmětech a tyto znalosti prohlubujeme. Využíváme znalosti z předmětů při vycházkách, hraní na zahradě, přípravě výtvarné činnosti.
  • Společenskovědní zájmová činnost – cílem této činnosti je vychovat z dětí demokratické jedince, kteří se umějí orientovat v životě, znají morálku a umějí řešit problémy všedních dní. 
  • Přírodovědná zájmová činnost – rozvíjíme v dětech zájem o přírodu kolem nás (pozorování přírody), o ekologii (třídění odpadu, šetření s vodou a elektrickou energií). Pečujeme o školní zahradu a jablečný sad.
  • Odpočinková činnost – odpočinkovou činnost volíme dle nálady dětí, většinou však po obědě, čteme si pohádky na pokračování, rozvíjíme dětskou fantazii. Sledujeme filmy a pohádky. Po promítání debatujeme o problematických tématech, poučeních, věcech, kterým děti nerozuměly.  
  • Tělovýchovná zájmová činnost – je prováděna na školní zahradě a v tělocvičně. Vzhledem k velké oblibě „Parkouru“, se naše činnost většinou skládá z překonávání překážek a gymnastických/akrobatických prvků. Děti jsou v této disciplíně velice zdatné. Během školního roku také trénujeme míčové hry, cviky na kruzích, šplh, skoky přes švihadlo, atd. Klademe důraz na fair-play.
  • Pracovně technická zájmová činnost – seznámení dětí s různými materiály: papír, obaly od potravin, přírodní materiály, textilní materiály. Děti zde mají možnost osvojit si různé pracovní postupy, vyrobit si něco hezkého a odnést si výrobek domů. Oblíbeným materiálem jsou zavařovací sklenice, kartony od vajec a další materiály. 
  • Výtvarná zájmová činnost – děti se učí tvořivosti, zažívají radost z úspěchu, rozvíjejí svou fantazii. 
  • Esteticko-výchovná zájmová činnost – zpívání písniček, tanec, dramatizace pohádek, hraní scének, vypravování vtipů.