Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Poslední přidaná fotografie

Datum a čas

Dnes je středa, 14. 4. 2021

Navigace

Obsah

Celoroční plán práce školní družiny 2020/2021

Jsme malotřídní škola zabývající se individuálním přístupem ke každému dítěti, snažíme se o rozvoj jedinečnosti v každém žákovi a zároveň posilujeme spolupráci mezi dětmi. Věříme, že tyto hodnoty budou platné pro další život a obstojné v pro budoucí život dětí.

 

PODZIM

ZÁŘÍ:  Téma – Naše rodinná škola  

-        seznámení dětí (hlavně prvňáčků) se školním prostředím, s novým režimem a s novými kamarády, společně sestavujeme pravidla družiny

-        seznámení dětí s bezpečností při aktivitách ve ŠD, v tělocvičně, v PC učebně, v jídelně, na školní zahradě, na vycházce, upozornění na dočasná omezení pohybu kolem školy v době konání přístavby

-        umístění hraček a her na místa k tomu určená – po domluvě s dětmi

-        vycházky po okolí, pobyt na farské zahradě

-        učíme se bezpečnému chování na komunikacích (chůze ve skupině, čekání na ostatní žáky)

-        dbáme na dodržování základních hygienických pravidel

-        házíme létacím talířem, hrajeme pohybové hry

ŘÍJEN:  Téma – Hýbeme se a tvoříme

-        vycházky do přírody (poznávání přírodnin, zvířat, ptáků, sběr přírodnin, landart)

-        pohybové hry, využíváme fotbalové hřiště

 -        hry na obecním dětském hřišti (prolézačky)

-        práce s přírodním materiálem (vyrábíme s pomocí kaštanů a listů)

-        přeskok přes švihadlo, lano

LISTOPAD:  Téma – Kniha je můj kamarád

-        návštěva školní knihovny

-        beseda s dětmi na téma „Moje oblíbená knížka nebo časopis“

-        literární výchova – malování, čtení a dramatizace pohádek, hádání pohádek

-        rozvíjení slovní zásoby (didaktické hry, doplňovačky, křížovky, jazykolamy)

-        rozlišujeme příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, podílíme se na vytváření hezkých vztahů v rodině, tvorba rodového stromu

 

ZIMA

PROSINEC:  Téma – Vánoční pohoda

-        pohybové hry na sněhu 

-        vycházky po okolí (vánoční výzdoba v obci)

-        přírodovědné vycházky – staráme se o zvířata v zimě

-        vánoční tvořivé dílny, píšeme dopis „Ježíškovi“

-        vánoční výzdoba prostor ŠD, školy

-        „Čertovský“ sportovní rej

-        divadlo s vánoční tematikou

-        povídáme si o Vánocích, zvycích a  tradicích            

LEDEN:  Téma – „Ledohrátky“

-        sportovní vycházky – kluzkování, sáňkování, bobování, bruslení

-        přírodovědné vycházky – staráme se o zvířata v zimě

-        hry na sněhu, stavby ze sněhu, sněhové bitvy

-       pojmenujeme kulturní či historické památky, významné události regionu, interpretujeme některé pověsti nebo báje spjaté s místem, v němž žijeme, za použití literatury a zdrojů z internetu

ÚNOR:  Téma – Řemeslo má zlaté dno

-        úcta ke každému povolání – význam pro společnost, představa různých povolání

-        rodiče a jejich povolání – interview s rodičem o jeho povolání (malý dotazník) 

-        čím chci být, až vyrostu – kreslíme obrázek

-        hry se sněhem

-       návštěva Obecního úřadu, seznámení s jeho posláním pro obec a občany, funkce starosty a jeho starosti

-        volné hry dětí venku i v družině

-        příprava na karneval  - vyrábění masek

-        lidové tradice Masopust

-        dárky ke dni sv. Valentýna

 

JARO

BŘEZEN:  Téma – Jaro je tady

-        debata na téma plýtvání (potraviny, voda, energie, spotřební zboží)  

-        HV – jarní zpívání (soutěž)

-        jarní úklid školy a školní zahrady

-        vycházky do přírody – sledujeme změny v přírodě, kvízy o přírodě

-        malujeme jarní motivy

-        Den Země – projektový den v ŠD – (21. 3.) důraz na ekologické chování v přírodě i v domácnosti

DUBEN:  Téma – Velikonoční tradice

-        vycházky zaměřené na orientaci v přírodě

-        dopravní výchova – kola, koloběžky – bezpečné chování v dopravním provozu, základní dopravní značení

-        Velikonoční tématika, výzdoba školy, obyčeje a zvyky

-        návštěva místní samoobsluhy – po domluvě s obsluhou obchodu fiktivní nákupy, peněžní transakce (vracení peněz)

-        tradiční jarní hry – skákání panáka, skákání přes gumu, malování křídou na zem

-        odpoledne na farmě (zvířátka, mláďátka, užitkové rostliny)

-        volné hry dětí na hřišti

KVĚTEN:  Téma – Tajuplné podzemí českokrumlovska

-        „Spaní ve škole“ spojené se „Setkáním absolventů naší školy“ – akce určená všem žákům školy

-        vycházky do přírody

-        Den matek – výroba dárku pro maminku, babičku, tetu, …

-        malování křídou na chodník, jarní hry a sporty

-        soutěžení  v míčových hrách (přehazovaná, vybíjená)

-       návštěva grafitového dolu v Českém Krumlově

 

LÉTO

ČERVEN:  Téma – Prázdniny jsou skoro tady

-        Škola  v přírodě – týdenní pobyt plný zážitkové pedagogiky  

-        simulace úrazu a jejich ošetření (zdravověda)

-        Mezinárodní Den dětí – netradičně odpoledne na školním dvoře

-        těšíme se na prázdniny, vyprávíme si o prázdninových plánech

-        vyhodnocení celoročních akcí

PRŮBĚŽNÉ ČINNOSTI:

  • Příprava na vyučování – během celého školního roku pomáháme dětem s domácími úkoly, vysvětlujeme nejasnosti, ptáme se po porozumění vykládané látky. Společně také využíváme znalostí, které děti nabyly během vyučování v jednotlivých předmětech a tyto znalosti prohlubujeme. Využíváme znalosti z předmětů při vycházkách, hraní na zahradě, přípravě výtvarné činnosti.

  • Společenskovědní zájmová činnost – cílem této činnosti je vychovat z dětí samostatné jedince, kteří se umějí orientovat v životě, znají morálku a umějí řešit  každodenní problémy a případné konflikty. 

  • Přírodovědná zájmová činnost – rozvíjíme v dětech zájem o přírodu kolem nás (pozorování přírody), o ekologii (třídění odpadu, šetření s vodou a elektrickou energií). Pečujeme o školní zahradu a jablečný sad.

  • Odpočinková činnost – odpočinkovou činnost volíme dle nálady dětí, většinou však po obědě, čteme si pohádky na pokračování, rozvíjíme dětskou fantazii. Koukáme se na filmy a pohádky. Po promítání debatujeme o problematických tématech, poučeních, věcech, kterým děti nerozuměly.  

  • Tělovýchovná zájmová činnost – je prováděna na školní zahradě, v tělocvičně a na fotbalovém hřišti. Během školního roku také trénujeme míčové hry, cviky na kruzích, šplh, skoky přes švihadlo, atd. Klademe důraz na fair-play.

  • Pracovně technická zájmová činnost – seznámení dětí s různými materiály: papír, obaly od potravin, přírodní materiály, textilní materiály. Děti zde mají možnost osvojit si různé pracovní postupy, vyrobit si něco hezkého a odnést si to domů. Oblíbenými materiály jsou zavařovací sklenice, kartony od vajec a další recyklovatelné materiály. 

  • Výtvarná zájmová činnost – děti se učí tvořivosti, zažívají radost z úspěchu, rozvíjí svou fantazii. 

  • Esteticko-výchovná zájmová činnost – zpívání písniček, tanec, dramatizace pohádek, hraní scének, vypravování vtipů.