Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Poslední přidaná fotografie

Datum a čas

Dnes je čtvrtek, 9. 12. 2021

Navigace

Obsah

Zprávy

#

4.5. Pozorování lesní zvěře

Minulý týden jsme na družinové vycházce s dětmi spatřili skupinu asi sedmi srnek, které se nerušeně pásly na kraji louky nedaleko nás. Ale než jsme se stačili ztišit, srny nám zmizely v lese. Tato příhoda nám vnukla nápad, že bychom se mohli opravdu vydat na sledování lesní zvěře ve volné přírodě. celý text

ostatní | 10. 5. 2021 | Autor: Správce Webu

První pololetí 2020/2021 ve školní družině

Pro letošní školní rok jsme vybojovali jednu třídu v přízemí, kterou jsme upravili na školní družinu.  Vzhledem k malému počtu učeben ve škole je však i přes den využívaná částečně jako třída, a tak jsou v družině stále lavice a židle určené k učení. To se však už brzy změní... celý text

ostatní | 21. 2. 2021 | Autor: Správce Webu

Adventní keramická dílna

Během vánočního času proběhla v naší školní družině keramická dílna. Jednalo se o cyklus tří odpoledních setkání s paní učitelkou z mateřské školky Petrou Malákovou (keramičkou a výtvarnicí).
Setkání probíhala v uvolněné, přátelské, vánoční atmosféře. Děti byly motivovány ke společné výrobě keramického Betlému.
Během každého setkání se děti něco nového naučily, mohly si něco vyzkoušet, sáhnout si na předem neznámou hmotu – keramickou hlínu.
Děti se setkaly s neznámými pomůckami a nástroji, naučily se vyrábět figurku v prostoru nebo vánoční motivy na ploše, odebírat hmotu. Výrobky se svoji propracovaností lišily s ohledem na šikovnost a věk dětí.
Děti si mohly vyrobit keramické ovečky, andílky a další různé postavičky nebo vánoční motivy.
Celá dílna byla od paní učitelky velice dobře připravena, děti práce bavila, dělala jim radost.
Z důvodu zajištění hygienických požadavků byly děti rozděleny do tří skupin. Každá skupina měla k dispozici své prostory a během aktivit nedocházelo ke společnému setkávání.
celý text

ostatní | 13. 1. 2021 | Autor: Správce Webu

„Putování od bludného kamene aneb České Budějovice gotické“

Dne 11. 9. 2020 se žáci naší školy zúčastnili projektového dne s názvem „Putování od bludného kamene aneb České Budějovice gotické“. Jak sám název napovídá, program byl koncipován na přiblížení historických souvislostí, které vedly k založení města, objasnění pojmu „gotika“, s množstvím ukázek tohoto historického stavebního slohu.

Úvodní část programu (vedeného lektorkou Národního památkového ústavu, Mgr. Šárkou Kosovou) započala přímo u „Bludného kamene“ na Náměstí Přemysla Otakara II. Zde se děti rozdělily do skupin, ve kterých dále zjišťovaly informace a zaznamenávaly je do svých pracovních sešitů.

Prvním úkolem bylo zakreslení a pojmenování vodních toků v historické části Českých Budějovic, které obtékají historický střed města.

Druhý úkol souvisel s plochou náměstí. Děti zjišťovaly, zdali je tvar náměstí čtvercového nebo obdélníkového tvaru.

Třetím úkolem bylo zakreslení tvaru bludného kamene.

Další úkoly již probíhaly na různých stanovištích historického jádra města. Děti se seznamovaly se znaky gotického stavitelství, prvky, které se používaly při stavbách domů i chrámů (lomený oblouk, tvar ozdobné římsy zvané „jeptiška“, „čtyřlístek“. Součástí programu bylo i vyprávění o životě ve městě za dávných dob, opředené mnohými pověstmi.

Posledním zastavením se stal areál dominikánského kláštera a prohlídka části jeho interiéru. Zde si děti vyposlechly pověst o Kryštofovi, jejíž výtvarné ztvárnění je právě provedené na jedné z vnitřních stěn kostela.

Projektový den propojil učivo předmětů Člověk a jeho svět, Český jazyk a Výtvarná výchova.

Závěr dne si děti užily se zmrzlinou v ruce a na pěkném dětském hřišti.

Dopravu do Českých Budějovic a zpět do Českého Krumlova jsme absolvovali vlakem. Dětem se celý projektový den líbil a určitě byl velmi přínosný i z hlediska získání nových informací a zážitků. celý text

ostatní | 11. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

SLADOVNA PÍSEK

V úterý 8. září se děti MŠ a žáci prvního až třetího ročníku ZŠ v rámci projektového dnu zúčastnili školní družinové aktivity autobusového zájezdu do volnočasového zařízení „Sladovna“, které se nachází ve městě Písek.
Program byl rozdělen na dvě samostatné části: První část se konala v podkroví budovy Sladovny, ve které je instalována „hnízdo ilustrace“. Děti si mohly samy vytvořit malou obrázkovou knížku, a to libovolnou výtvarnou technikou. Ostatní děti měly k dispozici mnoho interaktivních stanovišť, přičemž každé bylo cíleno na specifickou oblast zájmu. K dispozici zde bylo velké množství knih a časopisů, tematicky rozdělených a umístěných do výtvarně odlišených „koutků“. V průběhu této první části programu se děti střídaly ve zkoumání jednotlivých nabízených aktivit. Při své tvorbě mohly děti využít i dobrých rad a zkušeností facilitátorů, kteří interaktivní program moderovali, dětem pomáhali a také odpovídali na mnohé dotazy. Děti se dobře bavily a také se mnohé zajímavosti ze světa knížek a ilustrací dozvěděly.
Před druhou částí programu proběhla svačinová přestávka. Po občerstvení na venkovním parkově upraveném nádvoří objektu se děti ZŠ vystřídaly se školkáčky, kteří již absolvovali prohlídku části interaktivní výstavy s názvem „Mraveniště“ a kteří se mezitím přemístili do horní části areálu k prohlídce „Pilařiště“ – herního prostoru určeného pro nejmenší. Starší děti (žáci ZŠ) se v druhé půli programu seznámily s životem mravenců, jejich specifickou mraveništní hierarchií a nakonec se sami mohli na chvíli stát mravenci a procházet různá zákoutí mraveniště – důmyslně postaveného dřevěného modelu s různými chodbičkami, komůrkami a skluzavkami. Po čase určeném k dovádění v mraveništi jsme se ocitli na konci programu. Děti měly možnost si zakoupit pár upomínkových předmětů a po rozloučení s ochotnými pracovníky „Mraveniště“ jsme se všichni vydali přes starý Kamenný most směrem k místu odjezdu. Pořídili jsme pár dokumentárních snímků ze staré historické části města, využili chvilky času na pozdní oběd a po něm jsme se vydali na zpáteční cestu.
Program podpořený krásným počasím se líbil, děti si den užily.
celý text

ostatní | 10. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Lesní pedagogika na Olšině

4. září 2020
Lesní pedagogika na Olšině
Dne 4. 9. se naše škola zúčastnila projektového dne „Život v lese“, který pro účastníky pořádala organizace VLS ČR, s.p., divize Horní Planá.
Programu se účastnily děti naší MŠ i ZŠ.
První část programu se odehrávala v nedalekém lese za hrází rybníku Olšina. Skládala se z úvodní seznamovací hry, dále pokračovala povídáním o lese, o stromech, dřevu a jeho využití. Děti byly seznámeny s různými pojmy týkajícími se lesa a lesnictví. Viděly nedávno zasázené stromky, oplocenku, stromy různého stáří. Starší děti byly vtaženy do programu několika pohybovými hrami (Lov rysa, Lov vlků, poznávání lesních zvířat,…).
Po lesním programu se všichni účastníci přesunuli k budově návštěvnického centra, kde byl také čas na svačinu a mírný odpočinek.
Druhá část programu se již odehrávala v areálu nově vybudované budovy návštěvnického centra, kde děti ve skupinách plnily různé přírodovědné úkoly. Měly k dispozici pracovní listy a mnoho různých nápověd ve formě obrazových materiálů, fotografických ukázek způsobu života lesníků za starých časů, zvuků ptáků, sbírek motýlů a hmyzu atd. Interaktivní forma získávání odpovědí na otázky a úkoly se dětem líbila.
Na závěr programu byly vyhodnoceny práce všech skupin, přičemž byli odměněni všichni účastníci malou sladkou odměnou.
Poté si mohly děti zakoupit malé občerstvení. Den na Olšině se nesl v duchu herně – poznávací akce, která děti poutavou formou seznámila s částí krásné šumavské přírody.

celý text

ostatní | 4. 9. 2020 | Autor: Správce Webu