Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Poslední přidaná fotografie

Datum a čas

Dnes je úterý, 19. 1. 2021

Navigace

Obsah

Základní škola Přídolí – rodinná malotřídní škola

Ve školním roce 2019/2020 pokračujeme v naplňování koncepce naší školy pro roky 2017 – 2020. Ve školním roce  2017/2018 se škola vydala na cestu k moderní, otevřené škole, která poskytuje kvalitní vzdělání, využívá moderní výukové metody a moderní výukovou techniku a která se zaměřuje na pozitivní klima školy. Chceme, aby se ve škole cítili dobře všichni žáci bez ohledu na jejich nadání, sociální a rodinné zázemí a na jejich zdravotní postižení nebo znevýhodnění. Víme, že úkolem školy je nejen vzdělávat, ale také vychovávat, proto pracujeme na tom, aby veškerou činností školy prolínala osobnostní a sociální výchova. Chceme naučit žáky poznávat sami sebe – své možnosti, schopnosti, slabé a silné stránky a chceme vést žáky k dovednosti nacházet pro ně nejvhodnější způsob učení, pracovat se svými emocemi a svými reálnými možnostmi. Učíme žáky vytvářet dobré mezilidské vztahy. Filozofií naší školy je vychovávat děti zdravě sebevědomé, které věří v sebe sama, děti samostatné, tolerantní a přátelské.

V souladu s koncepcí školy se nám stále více daří zlepšovat podmínky vzdělávání – podstatně zvýšit dělení tříd na některé předměty a zajistit nové vybavení do tříd pro žáky i pro pedagogické pracovníky. V tomto školním roce navštěvuje naši školu 46 žáků.  Vyučování probíhá ve třech třídách. I. třída sdružuje žáky 1. a 2. ročníku a navštěvuje ji 20 žáků (8 prvňáčků a 12 žáků druhého ročníku).  II. třída sdružuje žáky 3. ročníku (3 žáci) a čtvrtého ročníku (8 žáků) a III. třída je vyhrazena pouze žákům pátého ročníku (15 žáků).

V letošním školním roce mají žáci naší školy pro své vzdělávání zajištěné opravdu mimořádné podmínky – hlavním vyučovacím předmětům se vyučují odděleně po ročnících, spojujeme pouze výuku ČJ, M, AJ pro 3. a 4. ročník (celkem 11 žáků), výuku PRV pro 2.a 3. ročník (celkem 15 žáků) a výuku VV, HV, PČ a TV. Dělené vyučování je financováno ze státního rozpočtu a také z dotace od městyse Přídolí.

organizace vyučování

FlorbalStožecZimní radovánkyOSVOSVUčení nás bavíDrakiádaČtenářská dílna