Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Poslední přidaná fotografie

Datum a čas

Dnes je čtvrtek, 9. 12. 2021

Navigace

Obsah

Zprávy

Bobování v Přídolí 2020/2021 1

Bobování v Přídolí 2020/2021

V letošním roce (z důvodu covidu) máme zakázanou návštěvu tělocvičny a doporučuje se místo tělesné výchovy chodit ven na procházky. Naše škola má však výhodu - nachází se v malebném údolí a je obklopena kopci a kopečky.
celý text

ostatní | 17. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

Jak jsme prožili první pololetí školního roku 2020/2021

Prázdniny utekly jako voda. Tento školní rok jsme se do školy všichni těšili, nejen na své kamarády, ale také na naše učitele, vychovatele, asistenty, kuchařky a pana školníka, s nimiž jsme se díky distanční výuce v druhém pololetí minulého roku delší dobu neviděli. Jako vždy si na začátku školního roku nejdříve ve třídách společně vytváříme pravidla, abychom se všichni ve škole cítili dobře a v bezpečí. Dobré vztahy založené na přátelství a toleranci jsou pro nás velmi důležité.

Tento školní rok nám přinesl mnoho novinek. celý text

náš tip | 1. 2. 2021 | Autor: Správce Webu

Projektový den: „Jak se žije handicapovaným“

Ve dnech 22. a 23. září 2020 realizovala naše škola projektové dny „Jak se žije handicapovaným“. Nejprve jsme společně s žáky přivítali hosty tohoto programu. Potom jsme se již začali věnovat tématu – životu s různými druhy omezeného nebo plně absentujícího smyslového vnímání. Děti byly velmi rychle „vtaženy“ do diskuse a dobře se zapojily do programu. Hosté představili dětem své omezené zrakové vnímání a vysvětlili, jak svůj běžný život vnímají skrze ostatní smysly. Následovala ukázka různých pomůcek, které nevidomým pomáhají. Děti se také dozvěděly o pracovním uplatnění handicapovaných.
Následovalo pásmo zpěvu s doprovodem klavíru. Děti se po počátečním ostychu přidaly ke zpěvu a nakonec i k improvizovanému tanci.
V další části měli žáci možnost sami si vyzkoušet různé technické „vychytávky“, které nevidomým usnadňují život.
Na konec první části programu pozvaní hosté přednesli několik písní, přičemž závěr byl věnovaný písničkám pro děti. Dobrou atmosféru dotvořil rytmický doprovod na různé bicí nástroje.

V dalším pokračování projektového dne se naši hosté společně s žáky přivítali společným zpěvem. Děti měly možnost si více osvojit poznatky z první části setkání, zahrály si několik her zaměřených právě na vnímání skrze zapojování různých smyslů.
Děti se seznámily s různými aplikacemi, které přes mobilní telefon slouží k prostorové orientaci, vyhledávání informací, ale i ke komunikaci hlasem namísto vyhledávání přes displej telefonu.
Jelikož naši hosté ovládají zpěv i hru na hudební nástroje, opět jsme měli možnost si společně zazpívat pár písní.
Další pokračování programu se již odehrávalo v prostoru nedaleko školy, ve farské zahradě. Děti se seznámily s účelnou pomocí, např. převádění nevidomých přes silnici, zkoušely si účelnou komunikaci se zrakově postiženými a nabízení své pomoci. Zde si děti zahrály několik „terénních her“ se zaměřením na vnímání prostoru pomocí hmatu a sluchu.
V závěru pásma byly děti seznámeny s funkcí a posláním asistenčního psa. Pozorovaly jeho reakce na povely, poslušnost a prostorovou orientaci. Žáci si mohli vyzkoušet být vedeni vodicím psem, vnímali, jaký je pro handicapovaného takto vycvičený pes nepostradatelný pomocník.
Děti poznaly, že i s handicapem se může žít hodnotný život, uplatnit se v pracovním zařazení, které reflektuje specifická omezení, věnovat se různým hobby a zálibám. Mají své rodiny a dovedou žít plnohodnotně.
celý text

ostatní | 1. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

„Putování od bludného kamene aneb České Budějovice gotické“

Dne 11. 9. 2020 se žáci naší školy zúčastnili projektového dne s názvem „Putování od bludného kamene aneb České Budějovice gotické“. Jak sám název napovídá, program byl koncipován na přiblížení historických souvislostí, které vedly k založení města, objasnění pojmu „gotika“, s množstvím ukázek tohoto historického stavebního slohu.

Úvodní část programu (vedeného lektorkou Národního památkového ústavu, Mgr. Šárkou Kosovou) započala přímo u „Bludného kamene“ na Náměstí Přemysla Otakara II. Zde se děti rozdělily do skupin, ve kterých dále zjišťovaly informace a zaznamenávaly je do svých pracovních sešitů.

Prvním úkolem bylo zakreslení a pojmenování vodních toků v historické části Českých Budějovic, které obtékají historický střed města.

Druhý úkol souvisel s plochou náměstí. Děti zjišťovaly, zdali je tvar náměstí čtvercového nebo obdélníkového tvaru.

Třetím úkolem bylo zakreslení tvaru bludného kamene.

Další úkoly již probíhaly na různých stanovištích historického jádra města. Děti se seznamovaly se znaky gotického stavitelství, prvky, které se používaly při stavbách domů i chrámů (lomený oblouk, tvar ozdobné římsy zvané „jeptiška“, „čtyřlístek“. Součástí programu bylo i vyprávění o životě ve městě za dávných dob, opředené mnohými pověstmi.

Posledním zastavením se stal areál dominikánského kláštera a prohlídka části jeho interiéru. Zde si děti vyposlechly pověst o Kryštofovi, jejíž výtvarné ztvárnění je právě provedené na jedné z vnitřních stěn kostela.

Projektový den propojil učivo předmětů Člověk a jeho svět, Český jazyk a Výtvarná výchova.

Závěr dne si děti užily se zmrzlinou v ruce a na pěkném dětském hřišti.

Dopravu do Českých Budějovic a zpět do Českého Krumlova jsme absolvovali vlakem. Dětem se celý projektový den líbil a určitě byl velmi přínosný i z hlediska získání nových informací a zážitků celý text

ostatní | 11. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Sladovna Písek

V úterý 8. září se děti MŠ a žáci prvního až třetího ročníku ZŠ v rámci projektového dnu zúčastnili školní družinové aktivity autobusového zájezdu do volnočasového zařízení „Sladovna“, které se nachází ve městě Písek.
Program byl rozdělen na dvě samostatné části: První část se konala v podkroví budovy Sladovny, ve které je instalována „hnízdo ilustrace“. Děti si mohly samy vytvořit malou obrázkovou knížku, a to libovolnou výtvarnou technikou. Ostatní děti měly k dispozici mnoho interaktivních stanovišť, přičemž každé bylo cíleno na specifickou oblast zájmu. K dispozici zde bylo velké množství knih a časopisů, tematicky rozdělených a umístěných do výtvarně odlišených „koutků“. V průběhu této první části programu se děti střídaly ve zkoumání jednotlivých nabízených aktivit. Při své tvorbě mohly děti využít i dobrých rad a zkušeností facilitátorů, kteří interaktivní program moderovali, dětem pomáhali a také odpovídali na mnohé dotazy. Děti se dobře bavily a také se mnohé zajímavosti ze světa knížek a ilustrací dozvěděly.
Před druhou částí programu proběhla svačinová přestávka. Po občerstvení na venkovním parkově upraveném nádvoří objektu se děti ZŠ vystřídaly se školkáčky, kteří již absolvovali prohlídku části interaktivní výstavy s názvem „Mraveniště“ a kteří se mezitím přemístili do horní části areálu k prohlídce „Pilařiště“ – herního prostoru určeného pro nejmenší. Starší děti (žáci ZŠ) se v druhé půli programu seznámily s životem mravenců, jejich specifickou mraveništní hierarchií a nakonec se sami mohli na chvíli stát mravenci a procházet různá zákoutí mraveniště – důmyslně postaveného dřevěného modelu s různými chodbičkami, komůrkami a skluzavkami. Po čase určeném k dovádění v mraveništi jsme se ocitli na konci programu. Děti měly možnost si zakoupit pár upomínkových předmětů a po rozloučení s ochotnými pracovníky „Mraveniště“ jsme se všichni vydali přes starý Kamenný most směrem k místu odjezdu. Pořídili jsme pár dokumentárních snímků ze staré historické části města, využili chvilky času na pozdní oběd a po něm jsme se vydali na zpáteční cestu.
Program podpořený krásným počasím se líbil, děti si den užily. celý text

ostatní | 8. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Lesní pedagogika na Olšině

4. září 2020
Lesní pedagogika na Olšině
Dne 4. 9. se naše škola zúčastnila projektového dne „Život v lese“, který pro účastníky pořádala organizace VLS ČR, s.p., divize Horní Planá.
Programu se účastnily děti naší MŠ i ZŠ.
První část programu se odehrávala v nedalekém lese za hrází rybníku Olšina. Skládala se z úvodní seznamovací hry, dále pokračovala povídáním o lese, o stromech, dřevu a jeho využití. Děti byly seznámeny s různými pojmy týkajícími se lesa a lesnictví. Viděly nedávno zasázené stromky, oplocenku, stromy různého stáří. Starší děti byly vtaženy do programu několika pohybovými hrami (Lov rysa, Lov vlků, poznávání lesních zvířat,…).
Po lesním programu se všichni účastníci přesunuli k budově návštěvnického centra, kde byl také čas na svačinu a mírný odpočinek.
Druhá část programu se již odehrávala v areálu nově vybudované budovy návštěvnického centra, kde děti ve skupinách plnily různé přírodovědné úkoly. Měly k dispozici pracovní listy a mnoho různých nápověd ve formě obrazových materiálů, fotografických ukázek způsobu života lesníků za starých časů, zvuků ptáků, sbírek motýlů a hmyzu atd. Interaktivní forma získávání odpovědí na otázky a úkoly se dětem líbila.
Na závěr programu byly vyhodnoceny práce všech skupin, přičemž byli odměněni všichni účastníci malou sladkou odměnou.
Poté si děti mohly zakoupit malé občerstvení. Den na Olšině se nesl v duchu herně – poznávací akce, která děti poutavou formou seznámila s částí krásné šumavské přírody. celý text

ostatní | 4. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021


ostatní | 1. 9. 2020 | Autor: Správce Webu
Vanocni besidka

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA VÁNOČNÍ BESÍDKU

Vánoční besídka se koná 19.12. od 15h v učebně v prvním patře ZŠ. celý text

ostatní | 17. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

Čtením a psaním ke kritickému myšlení

Paní učitelky naší školy se po čtyři odpoledne v měsících září - prosinec účastnily kurzu "Čtením a psaním ke kritickému myšlení". Prožitkovým cvičením v roli žáků se seznámily s moderními metodami aktivního učení, které vycházejí z přirozené zvídavosti dětí a jejich touhy poznávat. Učitel se stává průvodcem žáků při aktivním získávání informací a při jejich efektivním zpracovávání. Některé hodiny v naší škole jsou těmito metodami již vedeny, žáci se učí pracovat ve dvojicích a ve skupině, klást otázky a hledat na ně odpovědi, učí se argumentovat a vysvětlovat své myšlenky a úvahy a naslouchat druhým.
celý text

ostatní | 16. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

5.12. Mikuláš u nás ve škole

Dne 5.12. přišel do naší školy Mikuláš se dvěma anděly a jedním čertem. Děti přednesly básničky, zazpívaly písničky a dostaly od Mikuláše za odměnu nadílku. celý text

ostatní | 5. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
#

29.11. První hodina výuky robotiky

Na tento den se všichni žáci pátého ročníku těšili – čekala je první hodina výuky robotiky. Seznámili se se stavebnicí SAM Labs a pod vedením svých učitelů dokázali na tabletech naprogramovat základní součásti stavebnice – světelný senzor, vypínač, světlo a motůrek. Zároveň nacházeli příklady z běžného života, kde se tato zařízení používají, a díky programování pochopili, jak fungují.
celý text

ostatní | 29. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

27.11. Primární prevence

27. listopadu 2019 se uskutečnilo další setkání žáků 1. a 2. ročníků s lektorkami SPIRÁLY. Tentokrát byl program primární prevence zaměřen na sebepoznávání. Zajímavými interaktivními činnostmi se děti učily vnímat své pocity a umět o nich hovořit.
celý text

ostatní | 27. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

25.11. Školení pedagogů – programovací stavebnice SAM Labs

Dne 25.11. se pedagogové zúčastnili již druhého školení v oblasti programování, které naše škola zavádí do výuky. Tentokrát se pod vedením pana Mgr. Radovana Mikeše učili pracovat se stavebnicí SAM Labs.
celý text

ostatní | 25. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

20.11. Setkání se speciální pedagožkou (ZVaS – IKAP)

V rámci implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje realizovaného českobudějovickým Centrem pedagogické podpory navštívila v odpoledních hodinách naší školu speciální pedagožka mající s prací s dětmi se specifickými poruchami učení dlouholetou zkušenost. Při osobním rozhovoru využili pedagogové možnost podrobněji prohovořit rozmanitou problematiku týkající se inkluzivního vzdělávání v prostředí běžných škol.
Učitelé konzultovali metody a formy výuky žáků se specifickými poruchami učení, vhodný výběr a možnosti použití didaktických pomůcek, systémy hodnocení.
Podobná setkávání budou i nadále probíhat. Jedním z důležitých příštích témat je i problematika sociálních a komunikačních dovedností dětí a jejich fungování v kolektivu.
celý text

ostatní | 20. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
#

15.10. Drakiáda

V úterý 15.října se děti naší mateřské školy a základní školy potkaly na společné drakiádě. I když bylo mlhavo a nevětrno, o provázkových motanicích nemluvě, většina dráčků se do oblak nakonec vznesla a rozzářila již tak rozsvícené tváře. Starší žáčci se ujali předškoláků, se kterými společně vyráběli draky ve škole, a pomáhali dětem i drakům. Ti nejobětavější - děti i draci- byli při závěrečném vyhlášení odměněni.
celý text

ostatní | 15. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

15.11. Projektový den – Den boje za svobodu a demokracii

I.třída – 1. a 2.ročník

V úvodní části projektového dne se děti prostřednictvím kresleného filmu seznámily s malou Evičkou. Evička je smutná, ve škole se jí nelíbí. Co se jí stalo? Jak jí pomoci? To bylo hlavním úkolem žáků 1. a 2. ročníku. Tentokrát děti pracovaly hlavně ve skupinách. Učily se spolupracovat, vzájemně si naslouchat, tolerovat se, umět se domluvit. Projektový den byl zaměřen na práva dětí.

II.třída – 3. a 4.ročník

Dnešní den jsme věnovali nejen událostem 17.listopadu v roce 1939 a v roce 1989 z hlediska historického, ale pojali jsme ho i jako diskusi o současném světě - o jistotách, radostech, ale i starostech dětí v naší zemi a dětí v jiných částech světa. To, co my považujeme za samozřejmost – mít domov a rodinu, žít v bezpečí a mít čas na to, co nás baví, je pro jiné děti jen velkým snem. Jsme školáci, jednou budeme studenty a pak dospělými. Jaký bude svět? Jak se o něj přičiníme my sami třeba už teď? Záložka

III.třída – 5.ročník

Žáci pátého ročníku začali projektový den na interaktivním displeji - poslechem písně Náměšť od Jaroslava Hutky. Současně zapisovali, co vše je podle této písně pro život důležité – usměvavé tváře, člověčí víra, láska, pravdomluvné slovo, lidská svoboda. Poté pracovali ve skupinách – zamýšleli se nad tím, co tyto pojmy znamenají, a diskutovali o nich s ostatními. Na tabletech vyhledali informace o J.Hutkovi a o Chartě 77. Následovala skupinová práce s textem o událostech 17. listopadu 1989. Na závěr žáci zhlédli dobové záběry z tohoto dne. Celý projekt ukončila píseň Náměšť zpívaná v listopadu 1989 na shromáždění na Letné. celý text

ostatní | 15. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

14.11. Ukončení plaveckého výcviku

Soutěžemi a vyhlášením jejich výsledků jsme ukončili náš oblíbený plavecký výcvik. Nejlepší plaváčci byli odměněni kromě diplomu dokonce knížkou. Na shledanou za rok!
celý text

ostatní | 14. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

11.11. Školení pedagogů – programovací stavebnice Lego WeDo 2.0

Naše škola zavádí do výuky programování pomocí různých stavebnic, které získala prostřednictvím svého zřizovatele Městyse Přídolí z dotačního programu Jihočeského kraje. Než se však do programování pustí učitelé se svými žáky, musí se sami se stavebnicemi seznámit. Dne 11.11. proběhlo první školení pedagogů – programování se stavebnicí Lego We Do 2.0, které vedl pan Mgr. Radovan Mikeš, učitel informatiky a fyziky na ZŠ Nerudova v Č. Budějovicích. celý text

ostatní | 11. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

25.10. Projektový den – Den vzniku samostatného československého státu

1. a 2.ročník

Co je to DOMOV? Pro každého něco jiného. Pro děti z naší třídy (1. a 2. ročník) je to: máma a táta, sourozenci, kamarádi, pokojíček, postel, zahrada, příroda, dobré jídlo, hračky… Pro všechny je domovem Česká republika. V průběhu tohoto projektového dne děti využívaly ICT techniku. Seznámily se se státními symboly a různými zajímavostmi naší krásné vlasti. Na závěr žáci vyrobili České republice přání k jejím 101 narozeninám. Co jí popřáli? Aby byla zelená, čistá a bydleli v ní pracovití a hodní lidé!!!

3. a 4.ročník

V dnešním projektovém dni jsme nahlédli do map i do historie naší země. Společně ve skupinkách, ve dvojicích i samostatně jsme hledali odpovědi na otázky: „Kdy vznikla samostatná Československá republika? Za jakých okolností? Proč si Češi a Slováci přáli svůj samostatný stát?“. Pídili jsme se po informacích o T.G. Masarykovi, nejen jako zakladateli státu, ale také jsme se zaměřili na jeho osobní a rodinný život. Po zhlédnutí dílů „Dějiny udatného českého národa“ jsme se přesunuli do doby 1. republiky, zaujal nás rychlý vývoj výrobních podniků, které si svou značku a světové renomé dodnes drží. Na mapě jsme si prohlédli územní změny všech soustátí, jejichž součástí jsme byli. V naší zemi máme být na co hrdí, ale nejde žít jen z historie. Budoucí dějiny tvoříme i my.

5.ročník

Žáci pátého ročníku si při příležitosti státního svátku na počest založení samostatné Československé republiky připomněli události, které se staly před 1. světovou válkou i v době války, a jejich následky. Pracovali ve skupinách i samostatně, k získávání informací využívali informace z internetu i z tištěných textů. Uvědomili si, jak lidé strádají v době válek a jak je důležité žít v míru. Domov – to je nejen naše rodina, blízké okolí, ale celá naše vlast. A jak naše vlast bude vypadat, jak se nám v ní bude žít, to záleží na nás všech.
celý text

ostatní | 25. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

18.9. Den osobnostní a sociální výchovy – projektový den

3. a 4.ročník

Tématem a cílem projektového dne bylo sebepoznávání, rozvoj komunikačních dovedností, empatie, uvědomění si potřeby pravidel.
Nejdříve přemýšlel každý sám o sobě, napsali jsme na kartičky své zájmy, dovednosti, vlastnosti. Poté jsme zápisky četli a snažili se poznat, o koho jde.
Druhá část byla věnovaná vztahům a soužití ve třídě. Debatovali jsme o nebezpečí a důsledcích šikany, společně vytvořili třídní pravidla s důrazem na pohodu při učení a na kamarádské vztahy ve třídě. Na závěr si každý vytvořil svůj erb, který zobrazoval jeho osobnost.

5.ročník

V rámci projektového dne jsme se ve středu 18. 9. věnovali problematice návykových látek. Jednou z metod kritického myšlení jsme se propracovali příběhem o služebnících měnících se v démony k diskuzi ve skupinách, ve kterých žáci společně hledali odpovědi na dané otázky. Téma žáky bavilo a sami měli potřebu problematiku dále rozvíjet.
celý text

ostatní | 18. 10. 2019 | Autor: Správce Webu
#

8.10. Výroba papírových draků

Předškolní děti z mateřské školy navštívily v tento den žáky 5. ročníku, kteří jsou jejich patrony a kteří pomáhají dětem poznávat školní prostředí a seznamovat se s tím, jak se v základní škole pracuje. Společně vyráběli papírové draky. Práce je bavila a všechny výrobky byla zdařilé.
celý text

ostatní | 8. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

27.9. Projektový den – Den české státnosti

I.třída – 1. a 2.ročník

Jak vypadala jedna z nejznámějších osobností našich dějin - kníže Václav? Jaký byl jeho život? Jak žili obyčejní lidé ve středověku? Jak se oblékali? Co jedli, jak cestovali? To vše bylo náplní projektového dne 27. 9. Odpovědi na tyto otázky si děti prvního a druhého ročníku postupně nacházely samy prostřednictvím aktivizačních výukových metod. Na závěr jsme si prohlédli nejrůznější podoby sv. Václava očima našich umělců. Nejvíce děti zaujala kontroverzní socha českého umělce Davida Černého, kterou je možno spatřit v pasáži paláce Lucerna v Praze.

II.třída – 3. a 4.ročník

Státní svátek sv. Václava byl dobrou příležitostí k připomenutí počátku národních dějin, které formovaly smýšlení o české zemi, vnímání české státnosti. Po přečtení příběhu o knížeti Václavovi jsme za využití interaktivní mapy hledali na mapě ČR místa, kde se jeho sochy vyskytují. Fotografie jednotlivých soch nás dovedly k dalším otázkám a hledání odpovědí o jeho životě. Připomněli jsme i další historické osobnosti a poté jsme se zaměřili na naše státní symboly a jejich původ. Diskutovali jsme o tom, co je a co pro nás znamenají pojmy hrdinství, hrdost, čest.

III.třída – 5.ročník

Žáci pátého ročníku se v rámci projektového dne k příležitosti dne české státnosti věnovali jednomu z fenoménů naší země, a to Národnímu divadlu. Poznávali jeho zajímavou historii, ale také např. herecké obsazení současnosti. Potom se vydali na virtuální prohlídku prostorem, kam bychom se jen stěží dostali. Viděli např. prezidentské lóže či podzemní základní kameny. Žáci pak mohli výtvarně ztvárnit zajímavost z interiéru či exteriéru nebo z vyprávěné historie.
celý text

ostatní | 27. 9. 2019 | Autor: Správce Webu

18.9. Program primární prevence

18. září 2019 proběhla v první třídě (první a druhý ročník) úvodní lekce programu PRIMÁRNÍ PREVENCE. Projekt je veden dvěma lektory ze Spirály Český Krumlov a třídní učitel se spolu se svými žáky aktivně účastní. Tento program je určen pro běžné třídní kolektivy. Jeho hlavním cílem je zvýšení pozitivního klimatu ve třídě. První setkání bylo zaměřeno především na seznamovací aktivity.
celý text

ostatní | 18. 9. 2019 | Autor: Správce Webu

12.9. Zahájení plaveckého výcviku

Již druhý týden po prázdninách jsme zahájili plavecký výcvik. Bude trvat do 14.11. a pokaždé strávíme výukou plavání dvě vyučovací hodiny. Hurá z rybníku do bazénu!
celý text

ostatní | 12. 9. 2019 | Autor: Správce Webu

VÍTEJTE V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020


ostatní | 2. 9. 2019 | Autor: Správce Webu