Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Poslední přidaná fotografie

Datum a čas

Dnes je úterý, 19. 1. 2021

Navigace

Obsah

Zprávy

Vanocni besidka

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA VÁNOČNÍ BESÍDKU

Vánoční besídka se koná 19.12. od 15h v učebně v prvním patře ZŠ. celý text

ostatní | 17. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

Čtením a psaním ke kritickému myšlení

Paní učitelky naší školy se po čtyři odpoledne v měsících září - prosinec účastnily kurzu "Čtením a psaním ke kritickému myšlení". Prožitkovým cvičením v roli žáků se seznámily s moderními metodami aktivního učení, které vycházejí z přirozené zvídavosti dětí a jejich touhy poznávat. Učitel se stává průvodcem žáků při aktivním získávání informací a při jejich efektivním zpracovávání. Některé hodiny v naší škole jsou těmito metodami již vedeny, žáci se učí pracovat ve dvojicích a ve skupině, klást otázky a hledat na ně odpovědi, učí se argumentovat a vysvětlovat své myšlenky a úvahy a naslouchat druhým.
celý text

ostatní | 16. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

5.12. Mikuláš u nás ve škole

Dne 5.12. přišel do naší školy Mikuláš se dvěma anděly a jedním čertem. Děti přednesly básničky, zazpívaly písničky a dostaly od Mikuláše za odměnu nadílku. celý text

ostatní | 5. 12. 2019 | Autor: Správce Webu
#

29.11. První hodina výuky robotiky

Na tento den se všichni žáci pátého ročníku těšili – čekala je první hodina výuky robotiky. Seznámili se se stavebnicí SAM Labs a pod vedením svých učitelů dokázali na tabletech naprogramovat základní součásti stavebnice – světelný senzor, vypínač, světlo a motůrek. Zároveň nacházeli příklady z běžného života, kde se tato zařízení používají, a díky programování pochopili, jak fungují.
celý text

ostatní | 29. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

27.11. Primární prevence

27. listopadu 2019 se uskutečnilo další setkání žáků 1. a 2. ročníků s lektorkami SPIRÁLY. Tentokrát byl program primární prevence zaměřen na sebepoznávání. Zajímavými interaktivními činnostmi se děti učily vnímat své pocity a umět o nich hovořit.
celý text

ostatní | 27. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

25.11. Školení pedagogů – programovací stavebnice SAM Labs

Dne 25.11. se pedagogové zúčastnili již druhého školení v oblasti programování, které naše škola zavádí do výuky. Tentokrát se pod vedením pana Mgr. Radovana Mikeše učili pracovat se stavebnicí SAM Labs.
celý text

ostatní | 25. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

20.11. Setkání se speciální pedagožkou (ZVaS – IKAP)

V rámci implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje realizovaného českobudějovickým Centrem pedagogické podpory navštívila v odpoledních hodinách naší školu speciální pedagožka mající s prací s dětmi se specifickými poruchami učení dlouholetou zkušenost. Při osobním rozhovoru využili pedagogové možnost podrobněji prohovořit rozmanitou problematiku týkající se inkluzivního vzdělávání v prostředí běžných škol.
Učitelé konzultovali metody a formy výuky žáků se specifickými poruchami učení, vhodný výběr a možnosti použití didaktických pomůcek, systémy hodnocení.
Podobná setkávání budou i nadále probíhat. Jedním z důležitých příštích témat je i problematika sociálních a komunikačních dovedností dětí a jejich fungování v kolektivu.
celý text

ostatní | 20. 11. 2019 | Autor: Správce Webu
#

15.10. Drakiáda

V úterý 15.října se děti naší mateřské školy a základní školy potkaly na společné drakiádě. I když bylo mlhavo a nevětrno, o provázkových motanicích nemluvě, většina dráčků se do oblak nakonec vznesla a rozzářila již tak rozsvícené tváře. Starší žáčci se ujali předškoláků, se kterými společně vyráběli draky ve škole, a pomáhali dětem i drakům. Ti nejobětavější - děti i draci- byli při závěrečném vyhlášení odměněni.
celý text

ostatní | 15. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

15.11. Projektový den – Den boje za svobodu a demokracii

I.třída – 1. a 2.ročník

V úvodní části projektového dne se děti prostřednictvím kresleného filmu seznámily s malou Evičkou. Evička je smutná, ve škole se jí nelíbí. Co se jí stalo? Jak jí pomoci? To bylo hlavním úkolem žáků 1. a 2. ročníku. Tentokrát děti pracovaly hlavně ve skupinách. Učily se spolupracovat, vzájemně si naslouchat, tolerovat se, umět se domluvit. Projektový den byl zaměřen na práva dětí.

II.třída – 3. a 4.ročník

Dnešní den jsme věnovali nejen událostem 17.listopadu v roce 1939 a v roce 1989 z hlediska historického, ale pojali jsme ho i jako diskusi o současném světě - o jistotách, radostech, ale i starostech dětí v naší zemi a dětí v jiných částech světa. To, co my považujeme za samozřejmost – mít domov a rodinu, žít v bezpečí a mít čas na to, co nás baví, je pro jiné děti jen velkým snem. Jsme školáci, jednou budeme studenty a pak dospělými. Jaký bude svět? Jak se o něj přičiníme my sami třeba už teď? Záložka

III.třída – 5.ročník

Žáci pátého ročníku začali projektový den na interaktivním displeji - poslechem písně Náměšť od Jaroslava Hutky. Současně zapisovali, co vše je podle této písně pro život důležité – usměvavé tváře, člověčí víra, láska, pravdomluvné slovo, lidská svoboda. Poté pracovali ve skupinách – zamýšleli se nad tím, co tyto pojmy znamenají, a diskutovali o nich s ostatními. Na tabletech vyhledali informace o J.Hutkovi a o Chartě 77. Následovala skupinová práce s textem o událostech 17. listopadu 1989. Na závěr žáci zhlédli dobové záběry z tohoto dne. Celý projekt ukončila píseň Náměšť zpívaná v listopadu 1989 na shromáždění na Letné. celý text

ostatní | 15. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

14.11. Ukončení plaveckého výcviku

Soutěžemi a vyhlášením jejich výsledků jsme ukončili náš oblíbený plavecký výcvik. Nejlepší plaváčci byli odměněni kromě diplomu dokonce knížkou. Na shledanou za rok!
celý text

ostatní | 14. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

11.11. Školení pedagogů – programovací stavebnice Lego WeDo 2.0

Naše škola zavádí do výuky programování pomocí různých stavebnic, které získala prostřednictvím svého zřizovatele Městyse Přídolí z dotačního programu Jihočeského kraje. Než se však do programování pustí učitelé se svými žáky, musí se sami se stavebnicemi seznámit. Dne 11.11. proběhlo první školení pedagogů – programování se stavebnicí Lego We Do 2.0, které vedl pan Mgr. Radovan Mikeš, učitel informatiky a fyziky na ZŠ Nerudova v Č. Budějovicích. celý text

ostatní | 11. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

25.10. Projektový den – Den vzniku samostatného československého státu

1. a 2.ročník

Co je to DOMOV? Pro každého něco jiného. Pro děti z naší třídy (1. a 2. ročník) je to: máma a táta, sourozenci, kamarádi, pokojíček, postel, zahrada, příroda, dobré jídlo, hračky… Pro všechny je domovem Česká republika. V průběhu tohoto projektového dne děti využívaly ICT techniku. Seznámily se se státními symboly a různými zajímavostmi naší krásné vlasti. Na závěr žáci vyrobili České republice přání k jejím 101 narozeninám. Co jí popřáli? Aby byla zelená, čistá a bydleli v ní pracovití a hodní lidé!!!

3. a 4.ročník

V dnešním projektovém dni jsme nahlédli do map i do historie naší země. Společně ve skupinkách, ve dvojicích i samostatně jsme hledali odpovědi na otázky: „Kdy vznikla samostatná Československá republika? Za jakých okolností? Proč si Češi a Slováci přáli svůj samostatný stát?“. Pídili jsme se po informacích o T.G. Masarykovi, nejen jako zakladateli státu, ale také jsme se zaměřili na jeho osobní a rodinný život. Po zhlédnutí dílů „Dějiny udatného českého národa“ jsme se přesunuli do doby 1. republiky, zaujal nás rychlý vývoj výrobních podniků, které si svou značku a světové renomé dodnes drží. Na mapě jsme si prohlédli územní změny všech soustátí, jejichž součástí jsme byli. V naší zemi máme být na co hrdí, ale nejde žít jen z historie. Budoucí dějiny tvoříme i my.

5.ročník

Žáci pátého ročníku si při příležitosti státního svátku na počest založení samostatné Československé republiky připomněli události, které se staly před 1. světovou válkou i v době války, a jejich následky. Pracovali ve skupinách i samostatně, k získávání informací využívali informace z internetu i z tištěných textů. Uvědomili si, jak lidé strádají v době válek a jak je důležité žít v míru. Domov – to je nejen naše rodina, blízké okolí, ale celá naše vlast. A jak naše vlast bude vypadat, jak se nám v ní bude žít, to záleží na nás všech.
celý text

ostatní | 25. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

18.9. Den osobnostní a sociální výchovy – projektový den

3. a 4.ročník

Tématem a cílem projektového dne bylo sebepoznávání, rozvoj komunikačních dovedností, empatie, uvědomění si potřeby pravidel.
Nejdříve přemýšlel každý sám o sobě, napsali jsme na kartičky své zájmy, dovednosti, vlastnosti. Poté jsme zápisky četli a snažili se poznat, o koho jde.
Druhá část byla věnovaná vztahům a soužití ve třídě. Debatovali jsme o nebezpečí a důsledcích šikany, společně vytvořili třídní pravidla s důrazem na pohodu při učení a na kamarádské vztahy ve třídě. Na závěr si každý vytvořil svůj erb, který zobrazoval jeho osobnost.

5.ročník

V rámci projektového dne jsme se ve středu 18. 9. věnovali problematice návykových látek. Jednou z metod kritického myšlení jsme se propracovali příběhem o služebnících měnících se v démony k diskuzi ve skupinách, ve kterých žáci společně hledali odpovědi na dané otázky. Téma žáky bavilo a sami měli potřebu problematiku dále rozvíjet.
celý text

ostatní | 18. 10. 2019 | Autor: Správce Webu
#

8.10. Výroba papírových draků

Předškolní děti z mateřské školy navštívily v tento den žáky 5. ročníku, kteří jsou jejich patrony a kteří pomáhají dětem poznávat školní prostředí a seznamovat se s tím, jak se v základní škole pracuje. Společně vyráběli papírové draky. Práce je bavila a všechny výrobky byla zdařilé.
celý text

ostatní | 8. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

27.9. Projektový den – Den české státnosti

I.třída – 1. a 2.ročník

Jak vypadala jedna z nejznámějších osobností našich dějin - kníže Václav? Jaký byl jeho život? Jak žili obyčejní lidé ve středověku? Jak se oblékali? Co jedli, jak cestovali? To vše bylo náplní projektového dne 27. 9. Odpovědi na tyto otázky si děti prvního a druhého ročníku postupně nacházely samy prostřednictvím aktivizačních výukových metod. Na závěr jsme si prohlédli nejrůznější podoby sv. Václava očima našich umělců. Nejvíce děti zaujala kontroverzní socha českého umělce Davida Černého, kterou je možno spatřit v pasáži paláce Lucerna v Praze.

II.třída – 3. a 4.ročník

Státní svátek sv. Václava byl dobrou příležitostí k připomenutí počátku národních dějin, které formovaly smýšlení o české zemi, vnímání české státnosti. Po přečtení příběhu o knížeti Václavovi jsme za využití interaktivní mapy hledali na mapě ČR místa, kde se jeho sochy vyskytují. Fotografie jednotlivých soch nás dovedly k dalším otázkám a hledání odpovědí o jeho životě. Připomněli jsme i další historické osobnosti a poté jsme se zaměřili na naše státní symboly a jejich původ. Diskutovali jsme o tom, co je a co pro nás znamenají pojmy hrdinství, hrdost, čest.

III.třída – 5.ročník

Žáci pátého ročníku se v rámci projektového dne k příležitosti dne české státnosti věnovali jednomu z fenoménů naší země, a to Národnímu divadlu. Poznávali jeho zajímavou historii, ale také např. herecké obsazení současnosti. Potom se vydali na virtuální prohlídku prostorem, kam bychom se jen stěží dostali. Viděli např. prezidentské lóže či podzemní základní kameny. Žáci pak mohli výtvarně ztvárnit zajímavost z interiéru či exteriéru nebo z vyprávěné historie.
celý text

ostatní | 27. 9. 2019 | Autor: Správce Webu

18.9. Program primární prevence

18. září 2019 proběhla v první třídě (první a druhý ročník) úvodní lekce programu PRIMÁRNÍ PREVENCE. Projekt je veden dvěma lektory ze Spirály Český Krumlov a třídní učitel se spolu se svými žáky aktivně účastní. Tento program je určen pro běžné třídní kolektivy. Jeho hlavním cílem je zvýšení pozitivního klimatu ve třídě. První setkání bylo zaměřeno především na seznamovací aktivity.
celý text

ostatní | 18. 9. 2019 | Autor: Správce Webu

12.9. Zahájení plaveckého výcviku

Již druhý týden po prázdninách jsme zahájili plavecký výcvik. Bude trvat do 14.11. a pokaždé strávíme výukou plavání dvě vyučovací hodiny. Hurá z rybníku do bazénu!
celý text

ostatní | 12. 9. 2019 | Autor: Správce Webu

VÍTEJTE V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020


ostatní | 2. 9. 2019 | Autor: Správce Webu