Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Poslední přidaná fotografie

Datum a čas

Dnes je čtvrtek, 9. 12. 2021

Obsah

 

Informatika? Robotika? Ano…

 

Žijeme v době rychlého rozvoje technologií, které jsou již běžnou, často neuvědomovanou součástí našich životů. Nezamýšlíme se nad nimi, slouží nám…a to nám obvykle stačí. Chytrá televize, mobil, automobil s nevídanými funkcemi, domácí spotřebiče, průmyslová automatizace a robotizace, navigace, zdravotní pomůcky pro handicapované, operační přítroje….. Svět technologií nám usnadňuje život…..a život nám také mění. Můžeme diskutovat, v čem jsou tyto změny pozitivní a v čem negativní. Jisté ale je, že tento pokrok bude pokračovat nevídaným tempem. Ve světě, kde se technologie dotýkají všech aspektů našeho života, je nezbytné, aby se naše děti staly aktivními tvůrci těchto technologií, nikoliv pouze jejich pasivními uživateli. Děti sice dnes technologie běžně používají, ale nedokážou si představit, co je za nimi. A s tím by jim měl pomoci nový způsob výuky informatiky.

Výuka informatiky na základních školách projde radikální změnou. Podle návrhu nového rámcového vzdělávacího programu se žáci budou méně učit pracovat s kancelářským softwarem a mnohem více se budou věnovat tzv. informatickému myšlení. V současné době se nový způsob informatiky ověřuje na pilotních školách a podle posledních informací by měl být ve všech školách zahájen 1.9.2021.

 

Jak se bude informatika učit nově?

(převzato z https://www.imysleni.cz/informaticke-mysleni/imysleni-faq)

Informatika jako obor patří do kategorie STEM - je blízká přírodovědným a technickým předmětům. Pro české školy jde v podstatě o celý nový předmět. Jeho cílem je, tak jako u ostatních předmětů, rozvíjet klíčové kompetence a všeobecný přehled a připravovat tak na život. V případě informatiky jde zejména o systematické a efektivní řešení nejrůznějších problémů, přičemž informatikou inspirované postupy se uplatní i mimo svět IT. V této souvislosti mluvíme o informatickém myšlení (podívejte se třeba na úlohy z Bobříka informatiky). Kromě toho v informatice rozvíjíme také preciznost (jak práce, tak vyjadřování), tvořivost, cílevědomost atd.

Ve výuce budou žáci často aktivně zkoumat nějaký jev nebo řešit nějaký problém. Od jiných předmětů se informatika odlišuje samozřejmě větším zapojením techniky a programování (i když ne všude a pořád), ale také důrazem na hledání postupu řešení, nikoliv na nácvik jeho použití. V hodinách tedy bude mnohem více spolupráce mezi žáky, vymýšlení a testování (i neúspěšných) nápadů. Různé přístupy je pak namístě vyhodnotit, porovnat, a pro nějaký se rozhodnout - ovšem na základě argumentů, které se přitom žáci učí formulovat. Výklad u tabule a diktování zápisků vlastně nepadá v úvahu.

 

K čemu potřebujeme, aby byl z každého programátor?

(převzato z https://www.imysleni.cz/informaticke-mysleni/imysleni-faq)

Nepotřebujeme. Podobně nepotřebujeme, aby byl každý spisovatelem, biologem nebo malířem. Základy informatiky jsou dnes již jednak součástí všeobecného rozhledu, jednak rozvíjí žáky i obecněji - proto hovoříme o informatickém myšlení. Je to obdobná situace jako u ostatních předmětů. Základy fyziky ve svém životě uplatní každý (kdo je zvládá).

Zásadní součástí informatiky je potom programování. Přirozeně se tedy objeví i ve výuce. Jednak z hlediska toho všeobecného rozhledu (vědět, jak věci kolem nás fungují, jak vznikají). A jednak jako efektivní nástroj pro porozumění informatice i rozvoj dalších dovedností (přesná formulace pracovního postupu, hledání a odstraňování chyb, ale i tvořivost nebo podnikavost a mnohé další).

 

Proč jsou k výuce potřeba roboti?

(převzato z https://www.imysleni.cz/informaticke-mysleni/imysleni-faq)

Robotika by neměla být cílem výuky.  Je to skvělý prostředek, který pomáhá do škol přinést problémy z reálného světa, a to nejen pro rozvoj informatického myšlení, ale také pro rozvoj kompetencí důležitých v 21. století. Roboti se dají využívat i v dalších předmětech než jen informatika. Mohou nahradit měřící zařízení a podporovat mezipředmětovou a badatelsky orientovanou výuku.

Nevíme, na jakou budoucnost naše žáky připravujeme, ale víme, že se budou potřebovat umět rozhodovat, reagovat na změny. Pochopit problém a hledat řešení, což je právě informatické myšlení, používat logické myšlení a matematickou, čtenářskou a digitální gramotnost. Studenti se budou muset také umět učit, pracovat v týmu, být kreativní, dotahovat věci do konce, pracovat s chybami, prezentovat, obhajovat, ale také se vzdávat vlastních myšlenek. A tohle všechno se dá s roboty velmi přirozeně rozvíjet.

Roboti přináší do výuky (nejen) informatiky několik výhod. Hraní s nimi může být motivační. Důležitější je ale nenásilná forma návrhu a ověření řešení a rychlá zpětná vazba. Děti dají robotovi příkaz a ihned vidí, jestli robot dělá to, co očekávaly. Tím se učí základy algoritmů a programování v jim blízkém prostředí. Nemalou výhodou je skutečnost, že robotika přibližuje dětem technologie, které je obklopují ve vnějším světě, umožňuje rozvoj jemné motoriky (třeba i práce se šroubovákem), představivost, mechanické a konstrukční dovednosti, pochopení, jak stroje fungují mechanicky i programově (softwarově)….