Menu
ZŠ a MŠ Přídolí
Základní
a mateřská škola
Přídolí

Vzdělávání mysli
bez vzdělávání srdce
není žádné vzdělávání.

(Aristoteles) Logo školy

Zápis do MŠ: 6. 5. 2022, 14:30 - 17:00 

Запис до 1 класів 2. 6. 2022, 12:00 - 15:30 

Зарахування до дитячого садка 2. 6. 2022, 12:00 - 15:30

Novinky a zprávy

Zobrazeno 1-30 ze 43
#

Návštěva dopravního hřiště

Datum: 3. 5. 2022

V úterý 3. května 2022 se žáci naší Základní školy zúčastnili programu dopravní výuky na dětském dopravním hřišti umístěném v areálu v blízkosti Dětského domu a mládeže v Českém Krumlově.

#

Exkurze do firmy JIHOSEPAR a.s. ve Vimperku

Datum: 29. 4. 2022

V pátek 29. dubna 2022 se uskutečnil zájezd do recyklačního závodu Jihosepar, a.s., sídlícího nedaleko města Vimperk. Této akce se zúčastnili žáci naší ZŠ i předškoláčci z MŠ. Cesta autobusem trvala něco přes hodinu, takže naše exkurze začala po půl desáté.

#

Koutek přírody

Datum: 20. 4. 2022

Jaro zavonělo, příroda se oblékla do zeleného kabátku a rozkvetla. A zazelenal se i náš koutek přírody. Sem míří první kroky každého žáčka, který ráno přichází do školy. Děti zde společně pozorují, debatují, porovnávají, měří a starají se o své rostliny.

V rámci přírodního koutku bádají i naši m

#

Projektový den Velikonoce

Datum: 13. 4. 2022

Na Škaredou středu se u nás ve škole nikdo neškaredil - všichni se totiž těšili na projektový den věnovaný velikonočním svátkům.
„Ben, ben, blechy ven, a vajíčka do košíčka, sem!“ (z Valašska)

Pozvánka na Den otevřených dveří

Datum: 24. 3. 2022

Zveme rodiče našich žáků a budoucí prvňáčky s rodiči na Den otevřených dveří. Zajímá Vás, jak se učíme? Chtěli byste si prohlédnout naši školu? Rádi Vás ve škole přivítáme.

Matematický klokan

Datum: 18. 3. 2022

Když se řekne „klokan“, většinou si představíte zvíře s kapsou na břiše a Austrálii. Děti naší školy ale vědí, že to je matematická soutěž – tenhle „klokan“ měl kapsu plnou zajímavých matematických úloh, které děti řešily v pátek 18. 3. 2022 v soutěži Matematický klokan.

#

Masopust

Datum: 25. 2. 2022

Celý únor byl ve znamení Masopustu - věnovali jsme se mu v projektovém vyučování v českém jazyce, hudební a výtvarné výchově a v pracovních činnostech. Nemohli jsme se dočkat, až vyrazíme do masopustního průvodu.

#

Kurz bruslení

Datum: 20. 1. 2022

Vánoční svátky jsou za námi a s nimi i prázdniny, a tak zase chodíme do školy. Tolik nám to zase nevadí :-), jsme se svými kamarády a učiteli a také se těšíme na kurz bruslení.

#

Tři králové

Datum: 7. 1. 2022

S paní učitelkou Lindou jsme si vyrobili královské koruny, abychom si také při výtvarné výchově připomněli svátek Tří králů. Práce nás bavila.. a koruny nám pak hodně slušely.

#

První sníh

Datum: 22. 12. 2021

Konečně napadl…Cože to napadlo? No přece první sníh! Známka toho, že Vánoce jsou za dveřmi. A také prázdniny. Opustili jsme školní třídu a dosyta jsme si se sněhem vyhráli.

#

Mikuláš

Datum: 10. 12. 2021

V prosinci bylo ve škole „jako vymeteno“. Ne že bychom tak uklízeli, ale mnoho z nás bylo nemocných a chyběly také paní učitelky.

#

Naukověda

Datum: 15. 11. 2021

Děti navštěvující Naukovědu nám, ostatním žákům školy, předvedly výstavku přírodnin.

Informatika a robotika se šroubovákem v ruce 1

Informatika a robotika se šroubovákem v ruce

Datum: 12. 11. 2021

V pondělí 8. 11. 2021 jsme s žáky 4. a 5. ročníku při výuce informatiky otevřeli téma „hardware“ a „software“. Zhlédli jsme prezentaci, která tyto dva pojmy přiblížila a logicky rozdělila.

#

Chutná matematika

Datum: 3. 11. 2021

V úterý 2. listopadu 2021 čekalo na naše čtvrťáky a páťáky milé překvapení. Běžná vyučovací hodina se neodehrála ve třídě, ale tajemně se přesunula z učebny do školní jídelny

Logická olympiáda

Datum: 29. 10. 2021

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup.

#

Milujeme bubnování

Datum: 21. 10. 2021

Když jsme se dozvěděli, že paní učitelky pro nás zajistily akci „Milujeme bubnování“, nevěděli jsme, co nás čeká...

#

Kurz plavání

Datum: 30. 9. 2021

V září jsme zahájili kurz plavání, kterého se každý rok účastní všichni žáci školy. Čekalo nás deset návštěv plaveckého bazénu v Českém Krumlově a pokaždé jsme si hrátek ve vodě užívali celé dvě hodiny. Vody se už nebojíme, budou z nás dobří plavci.

#

Užíváme si podzimního sluníčka při práci

Datum: 21. 9. 2021

S paní učitelkou Lindou jsme se na výtvarnou výchovu přesunuli na náš školní dvůr. Vytvářeli jsme odlitky ze sádry, které jsme pak barvili podle svých představ.

Bobování v Přídolí 2020/2021 1

Bobování v Přídolí 2020/2021

Datum: 17. 3. 2021

V letošním roce (z důvodu covidu) máme zakázanou návštěvu tělocvičny a doporučuje se místo tělesné výchovy chodit ven na procházky. Naše škola má však výhodu - nachází se v malebném údolí a je obklopena kopci a kopečky.

Jak jsme prožili první pololetí školního roku 2020/2021

Datum: 1. 2. 2021

Prázdniny utekly jako voda. Tento školní rok jsme se do školy všichni těšili, nejen na své kamarády, ale také na naše učitele, vychovatele, asistenty, kuchařky a pana školníka, s nimiž jsme se díky distanční výuce v druhém pololetí minulého roku delší dobu neviděli.

Projektový den: „Jak se žije handicapovaným“

Datum: 1. 10. 2020

Ve dnech 22. a 23. září 2020 realizovala naše škola projektové dny „Jak se žije handicapovaným“.

„Putování od bludného kamene aneb České Budějovice gotické“

Datum: 11. 9. 2020

Dne 11. 9. 2020 se žáci naší školy zúčastnili projektového dne s názvem „Putování od bludného kamene aneb České Budějovice gotické“. Jak sám název napovídá, program byl koncipován na přiblížení historických souvislostí, které vedly k založení města, objasnění pojmu „gotika“, s množstvím ukázek tohoto historického stavebního slohu.

Úvodní část programu (vedeného lektorkou Národního památkového ústavu, Mgr. Šárkou Kosovou) započala přímo u „Bludného kamene“ na Náměstí Přemysla Otakara II. Zde se děti rozdělily do skupin, ve kterých dále zjišťovaly informace a zaznamenávaly je do svých pracovních sešitů.

Prvním úkolem bylo zakreslení a pojmenování vodních toků v historické části Českých Budějovic, které obtékají historický střed města.

Druhý úkol souvisel s plochou náměstí. Děti zjišťovaly, zdali je tvar náměstí čtvercového nebo obdélníkového tvaru.

Třetím úkolem bylo zakreslení tvaru bludného kamene.

Další úkoly již probíhaly na různých stanovištích historického jádra města. Děti se seznamovaly se znaky gotického stavitelství, prvky, které se používaly při stavbách domů i chrámů (lomený oblouk, tvar ozdobné římsy zvané „jeptiška“, „čtyřlístek“. Součástí programu bylo i vyprávění o životě ve městě za dávných dob, opředené mnohými pověstmi.

Posledním zastavením se stal areál dominikánského kláštera a prohlídka části jeho interiéru. Zde si děti vyposlechly pověst o Kryštofovi, jejíž výtvarné ztvárnění je právě provedené na jedné z vnitřních stěn kostela.

Projektový den propojil učivo předmětů Člověk a jeho svět, Český jazyk a Výtvarná výchova.

Závěr dne si děti užily se zmrzlinou v ruce a na pěkném dětském hřišti.

Dopravu do Českých Budějovic a zpět do Českého Krumlova jsme absolvovali vlakem. Dětem se celý projektový den líbil a určitě byl velmi přínosný i z hlediska získání nových informací a zážitků

Sladovna Písek

Datum: 8. 9. 2020

V úterý 8. září se děti MŠ a žáci prvního až třetího ročníku ZŠ v rámci projektového dnu zúčastnili školní družinové aktivity autobusového zájezdu do volnočasového zařízení „Sladovna“, které se nachází ve městě Písek.
Program byl rozdělen na dvě samostatné části: První část se konala v podkroví budovy Sladovny, ve které je instalována „hnízdo ilustrace“. Děti si mohly samy vytvořit malou obrázkovou knížku, a to libovolnou výtvarnou technikou. Ostatní děti měly k dispozici mnoho interaktivních stanovišť, přičemž každé bylo cíleno na specifickou oblast zájmu. K dispozici zde bylo velké množství knih a časopisů, tematicky rozdělených a umístěných do výtvarně odlišených „koutků“. V průběhu této první části programu se děti střídaly ve zkoumání jednotlivých nabízených aktivit. Při své tvorbě mohly děti využít i dobrých rad a zkušeností facilitátorů, kteří interaktivní program moderovali, dětem pomáhali a také odpovídali na mnohé dotazy. Děti se dobře bavily a také se mnohé zajímavosti ze světa knížek a ilustrací dozvěděly.
Před druhou částí programu proběhla svačinová přestávka. Po občerstvení na venkovním parkově upraveném nádvoří objektu se děti ZŠ vystřídaly se školkáčky, kteří již absolvovali prohlídku části interaktivní výstavy s názvem „Mraveniště“ a kteří se mezitím přemístili do horní části areálu k prohlídce „Pilařiště“ – herního prostoru určeného pro nejmenší. Starší děti (žáci ZŠ) se v druhé půli programu seznámily s životem mravenců, jejich specifickou mraveništní hierarchií a nakonec se sami mohli na chvíli stát mravenci a procházet různá zákoutí mraveniště – důmyslně postaveného dřevěného modelu s různými chodbičkami, komůrkami a skluzavkami. Po čase určeném k dovádění v mraveništi jsme se ocitli na konci programu. Děti měly možnost si zakoupit pár upomínkových předmětů a po rozloučení s ochotnými pracovníky „Mraveniště“ jsme se všichni vydali přes starý Kamenný most směrem k místu odjezdu. Pořídili jsme pár dokumentárních snímků ze staré historické části města, využili chvilky času na pozdní oběd a po něm jsme se vydali na zpáteční cestu.
Program podpořený krásným počasím se líbil, děti si den užily.

Lesní pedagogika na Olšině

Datum: 4. 9. 2020

4. září 2020
Lesní pedagogika na Olšině
Dne 4. 9. se naše škola zúčastnila projektového dne „Život v lese“, který pro účastníky pořádala organizace VLS ČR, s.p., divize Horní Planá.
Programu se účastnily děti naší MŠ i ZŠ.
První část programu se odehrávala v nedalekém lese za hrází rybníku Olšina. Skládala se z úvodní seznamovací hry, dále pokračovala povídáním o lese, o stromech, dřevu a jeho využití. Děti byly seznámeny s různými pojmy týkajícími se lesa a lesnictví. Viděly nedávno zasázené stromky, oplocenku, stromy různého stáří. Starší děti byly vtaženy do programu několika pohybovými hrami (Lov rysa, Lov vlků, poznávání lesních zvířat,…).
Po lesním programu se všichni účastníci přesunuli k budově návštěvnického centra, kde byl také čas na svačinu a mírný odpočinek.
Druhá část programu se již odehrávala v areálu nově vybudované budovy návštěvnického centra, kde děti ve skupinách plnily různé přírodovědné úkoly. Měly k dispozici pracovní listy a mnoho různých nápověd ve formě obrazových materiálů, fotografických ukázek způsobu života lesníků za starých časů, zvuků ptáků, sbírek motýlů a hmyzu atd. Interaktivní forma získávání odpovědí na otázky a úkoly se dětem líbila.
Na závěr programu byly vyhodnoceny práce všech skupin, přičemž byli odměněni všichni účastníci malou sladkou odměnou.
Poté si děti mohly zakoupit malé občerstvení. Den na Olšině se nesl v duchu herně – poznávací akce, která děti poutavou formou seznámila s částí krásné šumavské přírody.

VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

Datum: 1. 9. 2020

:-)

Vanocni besidka

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA VÁNOČNÍ BESÍDKU

Datum: 17. 12. 2019

Vánoční besídka se koná 19.12. od 15h v učebně v prvním patře ZŠ.

Čtením a psaním ke kritickému myšlení

Datum: 16. 12. 2019

Paní učitelky naší školy se po čtyři odpoledne v měsících září - prosinec účastnily kurzu "Čtením a psaním ke kritickému myšlení". Prožitkovým cvičením v roli žáků se seznámily s moderními metodami aktivního učení, které vycházejí z přirozené zvídavosti dětí a jejich touhy poznávat. Učitel se stává průvodcem žáků při aktivním získávání informací a při jejich efektivním zpracovávání. Některé hodiny v naší škole jsou těmito metodami již vedeny, žáci se učí pracovat ve dvojicích a ve skupině, klást otázky a hledat na ně odpovědi, učí se argumentovat a vysvětlovat své myšlenky a úvahy a naslouchat druhým.

5.12. Mikuláš u nás ve škole

Datum: 5. 12. 2019

Dne 5.12. přišel do naší školy Mikuláš se dvěma anděly a jedním čertem. Děti přednesly básničky, zazpívaly písničky a dostaly od Mikuláše za odměnu nadílku.

#

29.11. První hodina výuky robotiky

Datum: 29. 11. 2019

Na tento den se všichni žáci pátého ročníku těšili – čekala je první hodina výuky robotiky. Seznámili se se stavebnicí SAM Labs a pod vedením svých učitelů dokázali na tabletech naprogramovat základní součásti stavebnice – světelný senzor, vypínač, světlo a motůrek. Zároveň nacházeli příklady z běžného života, kde se tato zařízení používají, a díky programování pochopili, jak fungují.

27.11. Primární prevence

Datum: 27. 11. 2019

27. listopadu 2019 se uskutečnilo další setkání žáků 1. a 2. ročníků s lektorkami SPIRÁLY. Tentokrát byl program primární prevence zaměřen na sebepoznávání. Zajímavými interaktivními činnostmi se děti učily vnímat své pocity a umět o nich hovořit.

Zobrazeno 1-30 ze 43

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Svátek

Svátek má Jana

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Evropský den národních parků

Zítra má svátek Viola

Státní svátky a významné dny na zítřek:

  • Den Afriky
  • Mezinárodní den pohřešovaných dětí

Aktuální počasí

dnes, úterý 24. 5. 2022
déšť 19 °C 12 °C
středa 25. 5. déšť 12/9 °C
čtvrtek 26. 5. oblačno 21/8 °C
pátek 27. 5. zataženo 22/10 °C