Menu
ZŠ a MŠ Přídolí
Základní
a mateřská škola
Přídolí

Vzdělávání mysli
bez vzdělávání srdce
není žádné vzdělávání.

(Aristoteles) Logo školy

V pondělí 10. 6. 2024 se od 15:00 hodin koná informační schůzka s rodiči budoucích prvňáčků. 

Naše priority

UČIT SE UČIT, MYSLET A ŽÍT

To je název školního vzdělávacího programu, který vychází z našich zkušeností  a pedagogické praxe.

 • Společně s dětmi hledáme cesty, které vedou k cíli. Respektujeme různé způsoby učení, různé schopnosti žáků a různé podmínky jejich učení.
 • I cesta může být cílem - na cestě k poznání poznávají děti samy sebe, druhého člověka, své schopnosti a slabosti. Uvědomují si, co dokáží  a v čem se neobejdou bez cizí pomoci. Poznávají, v čem mohou být prospěšné.
 • Všichni mají příležitost objevit své možnosti, ale i rozmanitost světa, rozvinout zvídavost   a fantazii, naučit se všestranné komunikaci, která vede k rozvíjení pozitivních mezilidských vztahů.
 • Společně poznáváme, že každý vidí skutečnost jinýma očima, vnímá ji jiným způsobem, uvědomuje si a vyznává jiné hodnoty. To, že jsme každý jiný, je pro nás přínosem.
 • Rozvíjíme osobnost žáka tak, aby byl schopen samostatně myslet a svobodně se rozhodovat a také aby byl odpovědný za své jednání v míře přiměřené jeho věku.

POZITIVNÍ ŠKOLNÍ KLIMA

 • Klidná, přátelská a podporující atmosféra ve škole.
 • Společné aktivity pro všechny žáky školy, vytváření pozitivních vztahů mezi žáky, žáky  a pedagogy a pedagogy navzájem.
 • Celou činností školy prolíná osobnostní  a sociální výchova.
 • V 5. ročníku vyučujeme předmět Zdravotní a osobnostní výchova.

ROZŠÍŘENÁ VÝUKA ANGLIČTINY

 • Navazujeme na výuku anglického jazyka v mateřské škole a vyučujeme anglický jazykod prvního ročníku. Využíváme hravosti a bezprostřednosti dětí,aby se seznámily se základy mluveného anglického jazyka.
 • V prvním a druhém ročníku se děti učí angličtinu v rozsahu jedné hodiny týdně formou her, písniček, říkadel.
 • V dalších ročnících se angličtina vyučuje tři vyučovací hodiny týdně.
 • Výuka probíhá ve skupinách s malým počtem žáků. Využíváme  online učebnice, interaktivní displej, pracujeme také na tabletech a noteboocích.

KRITICKÉ MYŠLENÍ, ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST

 • Podstatou čtenářské  gramotnosti není jen prostá dovednost čtení textu, ale spíše to, zda dokážeme z textu získat potřebné informace, zda je dokážeme dobře pochopit, interpretovat a kriticky posoudit.
 • Vyškolený pedagogický tým zařazuje metody čtenářské gramotnosti a kritického myšlení napříč všemi předměty.
 • Součástí výuky českého jazyka jsou čtenářské dílny, zařazujeme je do výuky každý týden.

INFORMATIKA A ROBOTIKA

 • V tomto předmětu se nejedná pouze o práci s počítačem a robotickými stavebnicemi. Jde rovněž o rozvoj informatického myšlení, zkoumání logických postupů a návazností, řešení problémových úloh, hledání souvislostí s běžným životem žáka, vyhledávání informací a jejich zpracování.
 • Škola má výborné vybavení robotickými stavebnicemi různého druhu.
 • Pedagogický tým prošel několika školeními k práci s robotickými stavebnicemi.
 • K výuce používáme počítačovou učebnu, interaktivní displeje, tablety a notebooky.
 • Všichni žáci školy mají k dispozici svůj školní tablet nebo notebook, a to nejen pro výuku předmětu INFR, ale využívají je od prvního ročníku i ve výuce jiných předmětů. Tak se seznamují se základy informatiky již od začátku školní docházky.
 • Předmět Informatika a robotika je vyučován ve čtvrtém a pátém ročníku jednu hodinu týdně. S robotickými stavebnicemi žáci pracují již v nižších ročnících při pracovních činnostech.

SPORT A POHYB

 • Každý rok plavecký výcvik a kurz bruslení  pro všechny žáky.
 • Pobyt na školním dvoře během hlavní přestávky.
 • Školní zahrada – využití v ŠD.
 • Aktivity školní družiny – Turistický kroužek, Pohybové hry.
 • Velká školní tělocvična.
 • Využívání hřiště TJ.
 • Pobyt v přírodě – krásné okolí školy.

VÝTVARNÉ AKTIVITY

 • Učíme děti tvořivosti, výtvarnému sebevyjádření vycházejícímu z jejich vidění a vnímání světa.
 • Používáme různé výtvarné techniky, pracujeme s různými materiály.
 • Připravujeme vybudování keramické dílny s keramickou pecí a zázemím pro činnost žáků.

PÉČE O ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

 • Úspěšně se věnujeme žákům se speciálními vzdělávacími  potřebami.
 • Na škole působí speciální pedagožka a asistenti pedagoga.
 • Poskytujeme pedagogické intervence a předměty speciálně pedagogické péče.
 • Individuální přístup ke každému žákovi umožňují třídy s malým počtem žáků a dělení tříd na skupiny.

SKUPINY PRO NADANÉ ŽÁKY

 • Malý počet žáků ve třídě, dělení tříd na skupiny, výborné materiální vybavení školy a především filozofie školy postavená na  individuálním přístupu k potřebám žáků a k jejich možnostem nám umožňuje věnovat se ve zvýšené míře žákům s různými vzdělávacími potřebami.
 • Ve školním roce 2020/2021 jsme připravovali koncept rozvoje nadání na naší škole a od     1. 9. 2021 jsme zahájili skupinovou výuku nadaných dětí.
 • Výuka probíhá částečně v kolektivu celé třídy, v dalších hodinách se nadaní vyučují v malých skupinách.
 • Rozvíjíme čtenářství, matematiku, logické myšlení a přírodovědné a společenské poznání.
 • Matematika - logika, Projektové vyučování, Čtenářské dílny, Naukověda, Badatelství.   

MODERNÍ PROSTORY A VYBAVENÍ

 • V každé učebně interaktivní displej, notebooky a tablety pro každého žáka.
 • Pokrytí všech prostor školy kvalitním internetovým připojením.
 • Počítačová učebna.
 • Multimediální učebnice, licence pro školu i pro žáky k domácímu učení.
 • Výukové programy.
 • Vybavení pro badatelské aktivity.
 • Robotické stavebnice.
 • Dostatek didaktických pomůcek.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Svátek

Svátek má Drahomíra

Zítra má svátek Čeněk

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 18. 7. 2024
skoro jasno 28 °C 16 °C
pátek 19. 7. jasno 30/16 °C
sobota 20. 7. jasno 33/18 °C
neděle 21. 7. déšť 17/13 °C