Menu
ZŠ a MŠ Přídolí
Základní
a mateřská škola
Přídolí

Vzdělávání mysli
bez vzdělávání srdce
není žádné vzdělávání.

(Aristoteles) Logo školy

V pondělí 10. 6. 2024 se od 15:00 hodin koná informační schůzka s rodiči budoucích prvňáčků. 

Změny v ŠVP

Nový školní vzdělávací program Základní školy a Mateřské školy Přídolí pro základní vzdělávání

Důvody pro vytvoření nového vzdělávacího programu

 1. Nesoulad původního ŠVP s aktualizovaným Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, výuka „nové informatiky“.
 2. Nutnost upravit ŠVP podle nových metod a forem výuky, které byly již do vyučování zavedeny.
 3. Snaha redukovat učivo především v naučných předmětech.
 4. Snaha docílit větší provázanosti vyučovacích předmětů, do předmětů zapojit více objevování, praktických činností, vyhledávání informací a využívat souvislostí mezi učivem a vlastními zkušenostmi žáků.
 5. Seznamovat žáky hravou a zábavnou formou se základy anglického jazyka již od prvního ročníku a předcházet tak neúspěšnosti žáků a maximálně možného osvojení dovedností v tomto vyučovacím předmětu.
 6. Navazovat na výtvarné a environmentální zaměření naší mateřské školy.
 7. Poskytovat kvalitní vzdělání nadaným žákům, rozvíjet jejich potenciál v oblasti jejich nadání a eliminovat obtíže vycházející z dvojí výjimečnosti nadaných žáků.

Hlavní úpravy v ŠVP

 • Zavedení výuky anglického jazyka do 1. ročníku v rozsahu 1 hodiny týdně a do druhého ročníku v rozsahu 2 hodin týdně.

Výuka probíhá hravou formou s využitím písniček, říkadel, obrázků, pohybových her. Využíváme hravosti dětí a jejich bezprostřednosti, aby se seznámily se základy mluveného anglického jazyka. Do výuky nezařazujeme osvojování písemné podoby jazyka, i když některá slova si žáci „osahají“ pohledem. Z pátého ročníku by tak měli žáci odcházet s velmi dobrým základem v AJ pro navazující šestý ročník.

 • Zavedení předmětu Člověk a jeho svět do 4. ročníku a 5. ročníku místo dosavadní Vlastivědy a Přírodovědy.

Zavedením jednoho předmětu vycházejícího z jedné vzdělávací oblasti RVP ZV můžeme učivo vhodně propojovat, vytvářet projekty, nacházet souvislosti mezi učivem přírodovědným, vlastivědným a společenskovědným. Východiskem poznání jsou znalosti našeho regionu. 

 • Propojení předmětu Informatika s robotikou a vytvoření jednoho předmětu Informatika a robotika

Od vytvoření původního ŠVP prošla oblast informatiky a digitálních technologií velkým vývojem, který vedl k revizi pojetí informatiky v RVP ZV.  V tomto předmětu se nejedná pouze o práci s počítačem a robotickými stavebnicemi, jde rovněž o rozvoj informatického myšlení, zkoumání logických postupů a návazností, řešení problémových úloh, hledání souvislostí s běžným životem žáka, vyhledávání informací a jejich zpracovávání.

 • Zavedení předmětu Zdravotní a osobnostní výchova do 5. ročníku v rozsahu 1 hodiny týdně

Žáci tohoto věku se dostávají do období dospívání, které  je často spojováno s nejistotou, emoční labilitou, přecitlivělostí, zranitelností, křehkou sebeúctou, impulzivitou a podrážděností. Začíná období hledání a rozvoje vlastní identity. Na tuto skutečnost reaguje nový předmět Zdravotní a osobnostní výchova. Do tohoto předmětu je integrováno učivo okruhu Lidé kolem nás a učivo o lidském těle. Dále jsou sem zařazeny některé výstupy průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova týkající se vztahů lidí mezi sebou, poznání sama sebe, komunikačních dovedností, zdravém životním stylu. Výuka probíhá především formou her, dramatizací, dialogů, diskuzí, rozborem reálných situací, kooperací ve dvojicích či skupinách.

Vyučovací předmět je zároveň završením osobnostní   a sociální výchovy, která prolíná celým vzdělávacím procesem školy.

 • Vzdělávání nadaných žáků

Zaměřujeme se také na vzdělávání nadaných dětí, které potřebují specifický přístup a prostor pro rozvoj svého nadání, ale také často podporu v různých oblastech – jedná se o děti s tzv. dvojí výjimečností. Ani nadaným dětem se nevyhýbají poruchy učení, ADHD, někdy mají obtíže navazovat sociální kontakty. Proto vytváříme skupiny v rámci ročníků, které se částečně vzdělávají základnímu učivu s ostatními žáky (jde například o rozvoj grafomotoriky a psacích dovedností v 1. ročníku), ale zbývající hodiny se vzdělávají v rámci své skupiny. Podporujeme jejich rozvoj v oblasti nadání a vyrovnáváme nerovnoměrnosti v jejich vývoji.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Svátek

Svátek má Drahomíra

Zítra má svátek Čeněk

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 18. 7. 2024
skoro jasno 28 °C 16 °C
pátek 19. 7. jasno 30/16 °C
sobota 20. 7. jasno 33/18 °C
neděle 21. 7. déšť 17/13 °C